FSS Steg 1 Tränarutbildning - Solvalla

Startdatum: 22.03.2023
Kursperiod: 22.03.2023 - 17.05.2023
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Thomas Asp
thomas.asp@folkhalsan.fi
050-5051139
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 22.02.2023 00.00
Anmälan stänger: 13.03.2023
Kurskod: 38SI0019006
Kurspris: 150,00 €

Omfattning: Nivå 1 tränarutbildning består av distans- och närundervisning samt självständigt lärande(50 h/2 sp)


Målgrupp: Tränare för klubbens skid- och Silvertrisse- skolor, nybörjartränare och aktiva idrottare


Utbildare: Jonas Lindell och Niklas Nyman


Mål: Tränaren kan planera och genomföra ett träningspass, och förstår att ett träningspass är


relaterat till en större helhet. Tränaren kan använda kunskaperna och färdigheterna i skidövningar och undervisning.


Tränaren kan beskriva:


- frågor som rör helhetsomfattande träning


- grenens krav


- barnets och ungdomens tillväxt- och utvecklingsstadier


- betydelsen av känslor och interaktion i tränings situationer


Kursavgift 150€


Tilläggskostnader:                    


Kursbok Lasten ja Nuorten hyvä harjoittelu ca 50€


Kost och logi fre- sö 130€ eller enligt behov


Eventuella kostnader för närundervisningen läggs till priset.


Beskrivning av utbildningsprocessen (modellprogram):


1. Anmälning till utbildningen vi E-kurs


2. Föruppgift i undervisningsmiljön Folkhälsan (Moodle)


3. Distanstillfälle 1 22.3 4h


4. Närstudietillfälle Norrvalla eller Solvalla 31.3-2.4.2023 20h


6. Distanstillfälle 2 5.4 eller 6.4 4h


7. Föreningsbesök v19


8. Distans 3 17.5 3h


= 31 h därtill 19 timmar självständiga studier med uppgifterna


tillsammans: ungefär 50 timmar studier


Mera information:


Thomas Asp eller


Per-Ole Lindell


per-ole.lindell@idrott.fi


0400525114