FamiljeKraftläger

Startdatum: 17.10.2024
Kursperiod: 17.10.2024 - 20.10.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Britt-Helen Tuomela-Holti
britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi
044-7881073
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 11.12.2023 00.00
Anmälan stänger: 01.09.2024
Bilagor:
Kurskod: 18FM0003005

Folkhälsan ordnar i samarbete med Svenska semesterförbundet ett FamiljeKraftläger på Norrvalla 17-20.10 2024. Lägret riktar sig till familjer som av olika orsaker drar tunga lass i vardagen och har små möjligheter att unna sig semester. Ansökan görs på www.semester.fi och ska vara inlämnad senast 1.9 2024. Till ansökan bifogas en rekommendation av någon yrkesperson som känner till familjens situation. Rekommendationen skickas till britt-helen.tuomela-holti@folklhalsan.fi, som också svarar på frågor, tel 044-7881073.

Tider :

17.10.2024 14.00 - 23.59 Campus Norrvalla
18.10.2024 00.00 - 23.59 Campus Norrvalla
19.10.2024 00.00 - 23.59 Campus Norrvalla
20.10.2024 00.00 - 13.00 Campus Norrvalla