Kamratstödsgrupp för anhöriga och närståendevårdare, Esbo

Kursperiod: Fortlöpande
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Övriga platser - Nyland - Hagalund Hyte huset
Adress: Köpmansgatan 6 , 2 våningen, 02100 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Nina Hongell-Ekholm
nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi
050-4306091
Tillgång: Det finns lediga platser
Kurskod: 180K0017001

Träffarna riktar sig till dig som är närståendevårdare (oberoende om du är officiellt registrerad som närsteåndevårdare eller inte)  eller har varit närståendevårdare. Gruppen fungerar som en kamratstödsgrupp där vi pratar om för oss viktiga saker. Vi träffas en gång/månad, tisdagar kl. 14.00 - 15.30 över en kopp kaffe och lite tilltugg. Träffarna hålls i Hagalund, Köpmansgatan 6, 2.våningen. Som kursledare fungerar Ilse Vaenerberg. För mera information och anmälningar, vänligen kontakta Ilse tfn 050-5544806. Varmt välkommen med!

Tider :

27.08.2024 14.00 - 15.30 Hagalund Hyte huset
24.09.2024 14.00 - 15.30 Hagalund Hyte huset
22.10.2024 14.00 - 15.30 Hagalund Hyte huset
19.11.2024 14.00 - 15.30 Hagalund Hyte huset