Mentaliseringsbaserat arbetssätt

Startdatum: 01.01.2024
Kursperiod: 01.01.2024 - 31.12.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Liisa Jungar
liisa.jungar@folkhalsan.fi
044-4883078
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2023 00.00
Bilagor:
Kurskod: 18FM0015106
Anmäl dig här

Mentaliseringsbaserat arbetssätt – vad handlar det om?

Förmågan att mentalisera utgör grunden i vår psykiska hälsa och möjliggör trygga relationer människor emellan.

Med hjälpa av mentaliseringsförmågan förstår vi oss själva och andra. Vad kan röra sig i huvudet på människorna omkring oss och vad kan tänkas ligga bakom deras yttre beteende? Hur påverkar vi varandra?

Ett mentaliseringsbaserat arbetssätt stöder dig som


•möter människor
•upplever samspelet med vissa människor utmanande
•vill utvecklas som person och i din yrkesroll


Blev du nyfiken?
Mentaliseringsbaserat arbetssätt handlar om att bli mer medveten om hur du skapar ömsesidig förståelse, tillit och trygghet i mötet med människor.

Bekanta dig med Folkhälsans material och boka en kostnadsfri föreläsning, workshop eller utbildning


Vi erbjuder:


•Skräddarsydda föreläsningar / utbildningsdagar åt arbetsgemenskaper, läroanstalter, föräldragrupper etc.

•Gruppledarutbildning för dig som vill leda Föräldraskapet främst eller Barnet i fokus-grupper.

•Presentation av Folkhälsans material som bygger på kunskap om mentaliseringsförmågans inverkan på våra relationer.

Exempel på innehåll i föreläsningen / utbildningsdagen


•Baskunskaper om mentaliseringsförmågan och anknytning

•Färdigheter att använda kunskapen i mötet med människor
= ett mentaliseringsbaserat arbetssätt

- hur bli mer medveten om mentaliseringsförmågans roll i arbetet, hur påverkar förmågan dig och hur du bemöter barn, elever, klienter etc?


- hur kan du stöda utvecklingen av barnets/elevens/förälderns/klientens mentaliseringsförmåga?

-   Case och praktiska övningar


-  Presentation av Folkhälsans & MLL:s material som stöder mentaliseringsförmågan i föräldraskapet.

Anmäl ditt intresse via denna webbplats så kontaktar vi dig. 
liisa.jungar@folkhalsan.fi
nina.finnas@folkhalsan.fi 
Anmäl dig här

Tider :

31.12.2024 00.00 - 23.59 På distans