Kaikki mukaan

Kaikki mukaan – oikeasti

Normitietoinen työskentelymateriaali tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen lasten ja nuorten liikunnassa.

Lyhytelokuvat käsittelevät osallistumista, ihmisten kohtaamista, tunteita, liikuntaryhmän ilmapiiriä, päätöksentekoa ja strategiatyötä sekä arvoja. Samoihin aiheisiin liittyvä työskentelymateriaali tarjoaa välineitä ja vinkkejä kysymysten työstämiseen.

Tre ungdomar sitter på bänken vid en idrottsplan.

Kaikki lapset eivät tule kuulluiksi ja nähdyiksi liikunnassa. Monista tuntuu, etteivät he osaa urheilla tai ole riittävän hyviä liikunnassa. Valmentajat, vetäjät ja organisaatiot kohtelevat usein tiedostamattaan lapsia ja nuoria eri tavoin mm. sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta tai toimintakyvystä riippuen. Myös odotukset voivat olla erilaisia. Tyttöjen ja poikien liikuntatunneissa ja ‑harjoituksissa on edelleen eroja. Usein saatetaan painottaa liikaa suorituksia ja tosissaan tekemistä ilon ja yhdessäolon sijaan.

Alla on työskentelymateriaalia liikkumisesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta kohtelusta henkilöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten liikunnan ja liikkumisen parissa tai ohjaavat sitä tai ovat muuten kiinnostuneita aiheesta.  Neljä elokuvaa ja niihin liittyvä työskentelymateriaali on tarkoitettu inspiraatioksi aiheen työstämiseen urheiluseuroille, kouluille, päiväkodeille ja lapsi- ja nuorisotoiminnalle. Suosittelemme tutustumaan elokuviin ja työskentelymateriaaliin yhdessä kollegoiden, valmentajien, vetäjien tai ystävien kanssa. Voitte hyvin katsoa elokuvat useaan kertaan ja etsiä niistä lisää aiheeseen liittyviä ilmiöitä.

Opetusmateriaali

Urheilukentällä: Tunteista ja kohtelusta

Tämä elokuva kertoo kahdesta nuoresta urheilijasta, Miasta ja Oskarista, jotka kokevat erilaisia tunteita kilpailusuorituksen jälkeen. Vetäjä Anders kohtaa tunteet parhaan kykynsä mukaan.

Aloittakaa katsomalla elokuva. Varatkaa riittävästi aikaa elokuvaan liittyvään työskentelymateriaaliin tutustumiseen ja siitä keskustelemiseen.

Kokoushuoneessa: Päätöksenteosta ja arvoista

Tämä elokuva kertoo urheiluseuran johdon palaverista, jossa käsitellään seuran juoksevia asioita. Mitä tapahtuu, kun jotkut johdon jäsenistä ottavat puheeksi tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä?

Matsin jälkeen: Yhteenkuuluvuudesta ja kunnioituksesta

Tämä elokuva kertoo tilanteista pukuhuoneessa harjoitusten jälkeen. Näemme, mitä tapahtuu, kun valmentaja on paikalla ja kun hän ei ole.

Joukkuepeliä: Osallisuudesta ja mielekkyydestä

Tässä elokuvassa lapset pelaavat käsipalloa liikuntatunnilla. Aiheena on haaste saada kaikki tuntemaan itsensä osallisiksi ja liikuntatunti tuntumaan osallistujista merkitykselliseltä.

Aineisto

Alasvetovalikosta löydät Kaikki mukaan -työmateriaalin tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen lasten ja nuorten urheilussa.