Merkittävä apuraha lapsuusiän osteoporoosin tutkimukseen - Folkhälsan

29 lokakuuta 2018

Merkittävä apuraha lapsuusiän osteoporoosin tutkimukseen

Novo Nordisk Fonden on myöntänyt 10 milj. DKK (noin 1,3 milj. euroa) suuruisen apurahan viiden vuoden ajalle professori Outi Mäkitien tutkimusryhmän tutkimushankkeelle, joka käsittelee lapsuusiällä alkavaa osteoporoosia ja siihen johtavia perintötekijöitä.

Professori Mäkitien tutkimusryhmä on osa Folkhälsanin tutkimuskekuksen kokonaisuutta (Biomedicum Helsinki). Ryhmä on jo useamman vuoden ajan selvittänyt tekijöitä, jotka aiheuttavat luuston haurastumista. Lapsuusiällä pitkäaikaissairaudet ja niiden hoito voivat altistaa osteoporoosille. Ulkoisten tekijöiden lisäksi myös perintötekijöillä on merkittävä osuus.

Novo Nordisk Fondenin tukeman hankkeen tarkoituksena on tunnistaa uusia luuston aineenvaihduntaa sääteleviä perintötekijöitä tutkimalla lapsia, perheitä ja sukuja, joissa esiintyy varhaisella iällä alkavaa osteoporoosia tai murtuma-alttiutta. Sairautta aiheuttavien perintötekijöiden tunnistaminen mahdollistaa varhaisen diagnostiikan, tehokkaan ennaltaehkäisyn sekä uusien hoitomuotojen kehittämisen.

Lue aiheesta enemmän.