Katse kohti tähtiä - Folkhälsan

20 lokakuuta 2020

Katse kohti tähtiä

”Tämän tähtikuva ja siihen liittyvät kortit tarjoavat meille hyvin toimivan työkalun työhön lasten, nuorten ja lastensuojelun perheasiakkaiden parissa”, sanoo Hemboet-nuorisokodin yksikönpäällikkö Maria Sevon. Folkhälsanin lastensuojelussa on runsaan kahden vuoden ajan käytetty brittiläistä Outcomes Star -arviointityökalua.

Menetelmää käytetään nykyään monissa organisaatioissa, niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella, sekä monessa eurooppalaisessa kunnassa. Ohjelma on käännetty kuudelle kielelle.

”Ohjelmaa ei vielä ole ruotsiksi, mutta Folkhälsanin lastensuojelu käyttää suomenkielistä Tulostähteä, jota kehittävässä pilottiprojektissa on ollut mukana muun muassa Tampereen kaupunki”, Sevon kertoo.

Folkhälsan otti yhteyttä Outcomes Stariin vuoden 2017 keväällä. Tavoitteena oli saada lastensuojeluun saman tyyppinen laatujärjestelmä kuin vanhustenhoidossa aiemmin käyttöön otettu RAI (resident assessment instrument) -menetelmä.

”Outcomes Starilla on nykyään monia valmiita malleja ja työkaluja yli 30 eri toiminnan alueelle. Näistä 6 on käännetty suomeksi. Tähtiä on muun muassa lastensuojeluun, perhetyöskentelyyn, mielenterveystyöhön, nuorisotyöhön ja vanhustyöhön.

 

Villa Familian julkisivu

Työvälineenä toimii kuvitettu, monisakarainen tähti. Tähden sakarat edustavat lapsen, nuoren tai perheen elämän eri osa-alueita: terveyttä, asumista, turvallisuutta ja mukavuutta, tunteita ja käyttäytymistä, ystäviä, itsetuntoa ja luottamusta, koulua ja oppimista.

Kullekin tähden sakaralle arvioidaan kyseisen osa-alueen tilanne tällä hetkellä asteikolla 1–5. Lähinnä tähden keskipistettä on numero 1, ja siitä usein myös lähdetään liikkeelle tukitoimenpiteiden alkaessa. Tasolla 2 osa-alue toimii jollakin tapaa, ja kehitys jatkuu portaittain kohti parempaa. Tasolla 4 lapsi tai nuori toimii aikuisen tukemana, ja tasolla 5 ollaan jo niin pitkällä, että sijoitus tai muut tukitoimenpiteet eivät ole tarpeellisia.

Outcomes Staria käytettäessä perhe, lapsi tai nuori on keskiössä. Outcomes Starin käyttö vaihtelee hieman lastensuojelun eri yksiköissä. Eroavaisuuksia on lähinnä yksilöllisellä tasolla, koska työn luonne vaihtelee sen mukaan, tehdäänkö työtä lapsen vai perheen kanssa.

Outcomes Starin käyttö tekee prosessista aiempaa visuaalisemman ja jäsennellymmän.

Tähden kanssa käytetään myös erikseen kutakin tasoa kuvaavia kortteja. Sijoittuminen eri tasoille arvioidaan 3 kuukauden välein, sillä muutosten aikaansaaminen ihmisen elämässä vaatii aikaa ja vaivaa.

Tähti ja sen kanssa käytettävät kortit tukevat prosessia visuaalisesti. Sen avulla lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi, nuori tai perhe sekä lastensuojelun työntekijät voivat arvioida tilannetta paremmin ja yhdessä pohtia nykytilaa sekä sitä, mitä edistymisen eteen voidaan tai tarvitsee tehdä. Tähden antamien tulosten arvioinnin yhteydessä laaditaan toimintasuunnitelma, jossa jatkotyölle lapsen tai perheen kanssa asetetaan tavoitteita.

 

Hemboetin olohuone.

Kun tähti on konkreettisesti esillä, kaikkien prosessin osapuolien työstä tulee tavoitteellisempaa. Lapsi ja nuori tulee kuulluksi. Tilannetta voidaan viestiä edelleen kaikille osapuolille, kuten vanhemmille, koululle ja sosiaalityöntekijöille.

”Kun asiat alkavat sujua paremmin, tukitoimenpiteitä voidaan vähentää yksi kerrallaan, jolloin resursseja vapautuu uusille perheille. Kokonaisuuden aikataulu riippuu voimakkaasti yksilöstä. Jotkut ovat nopeampia, toiset taas etenevät hitaammin kohti sakaran kärkeä. Tärkeintä on ymmärtää heidän tilanteensa ja saada aikaan toimiva yhteistyö.”

Folkhälsanin lastensuojelu on keskittynyt Raaseporin Meltolan alueelle. Yksikköinä toimivat Hemboet ja Villa Familia.

Hemboet-nuorisokodissa asuvat huostaan otetut ja pitkäaikaissijoitetut 12–17-vuotiaat nuoret. Villa Familiassa tarjotaan perhekuntoutuspalveluita, ja se toimii myös turvakotina. Turvakotiin saapuvat henkilöt, joihin on kohdistunut väkivaltaa tai sen uhkaa. Turvakoti tarjoaa suojaa väkivallalta ja apua sen lopettamiseksi sekä käytännön asioihin liittyvää tukea ja tietoa.

Villa Familiaan kuuluu myös lastenkoti Barnens väl, joka on tarkoitettu 0–17-vuotiaille lapsille. Hemboetin ja Villa Familian lisäksi Folkhälsanin lastensuojelutyöhän kuuluu avohoito- ja perhetyötoimintaa.