Folkhälsanin tutkimuskeskus perustaa ihmistieteellisen eettisen toimikunnan - Folkhälsan

05 elokuuta 2021

Folkhälsanin tutkimuskeskus perustaa ihmistieteellisen eettisen toimikunnan

Folkhälsanin tutkimuskeskus on perustanut oman eettisen toimikunnan arvioimaan ihmistieteisiin kuuluvaa tutkimustaan.

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan suunnitteilla olevan tieteellisen tutkimuksen sellaista arviointia, jossa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle henkilölle mahdollisesti koituvan haitan ennakointia.

Toimikunta tekee ennakkoarviointeja ja antaa lausuntoja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ei-lääketieteellisille tutkimushankkeille. Näihin lukeutuvat esimerkiksi humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella ihmiseen kohdistuva luonnontieteellinen tutkimus sekä ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus. Folkhälsanin ihmistieteiden eettinen toimikunta tekee tutkimushankkeiden ennakkoarviointeja, myös projekteihin, joissa tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho edellyttää arviointia.

Folkhälsanin eettinen toimikunta pyrkii toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja haluaa edistää eettisen arvioinnin avoimuutta. Toimikunnan jäsenet, työjärjestys ja ohjeet lausuntopyynnön hakemiseen löytyvät täältä.