Folkhälsanin selvityksessä ei viitteitä muista sääntörikkomuksista - Folkhälsan
06 huhtikuuta 2024

Folkhälsanin selvityksessä ei viitteitä muista sääntörikkomuksista

Samfundet Folkhälsan on saanut päätökseen selvityksen entisen toimitusjohtajansa Georg Henrik Wreden tekemistä oma-aloitteisista osakesijoituksista. Selvityksen aikana tukea antoivat ulkopuoliset oikeudelliset ja taloudelliset neuvonantajat.

Selvityksen aikana ei ole ilmennyt muita vastaavia maksuja tai sääntöjenvastaisuuksia. Folkhälsan ei myöskään ole vastaanottanut lisätietoja tapauksesta Whistleblowing-ilmoituskanavansa kautta tai muulla tavoin. Kyseessä on yksittäistapaus. Ei ole todisteita siitä, että Wrede olisi tehnyt sijoituksen omaa etua tavoitellen.

Wreden sijoitus virolaiseen yritykseen on suorassa ristiriidassa Folkhälsanin sijoitusstrategiankanssa. Hänen raportointinsa hallintoneuvostolle ja hallitukselle sijoitukseen liittyen oli puutteellista. Edellä mainitut tekijät johtivat luottamuskriisiin ja Wreden eroon. Wrede on ollut yhteistyöhaluinen ja hän on omasta aloitteestaan jakanut materiaalia ja tiedostoja, mikä on omalta osaltaan edesauttanut tapahtumakulun selvittämistä.  

- Tapahtumien seurauksena tarkastelemme huolellisesti toimintatapojamme ja raportointirakenteitamme sisäisen valvonnan ja seurannan parantamiseksi ja selkeyttämiseksi, kertoo Samfundet Folkhälsanin puheenjohtaja Siv Sandberg.

Virossa toimivaa yritystä koskevat asiat ovat vielä keskeneräisiä.

- Prosessi Virossa jatkuu, joten emme voi kommentoida sitä tässä vaiheessa, toteaa Samfundet Folkhälsanin rahastonhoitaja Marcus Rantala.