Folkhälsanin väistynyt toimitusjohtaja merkitsi virolaisen yrityksen osakkeita omasta aloitteestaan - Folkhälsan
17 tammikuuta 2024

Folkhälsanin väistynyt toimitusjohtaja merkitsi virolaisen yrityksen osakkeita omasta aloitteestaan

Folkhälsanin entinen toimitusjohtaja Georg Henrik Wrede merkitsi virolaisen yhtiön osakkeita 250 000 euron arvosta vastoin Folkhälsanin sisäisiä sijoitusperiaatteita ilmoittamatta asiasta hallitukselle ja talousosaston neuvoista huolimatta. Sijoituksen kaikkia yksityiskohtia tutkitaan parhaillaan tarkemmin.

Georg Henrik Wrede erosi 12.1.2024 Samfundet Folkhälsanin toimitusjohtajan tehtävästä luottamuskriisin vuoksi. Folkhälsan käynnisti välittömästi ulkopuolisen selvityksen tapauksesta. Selvitys osoittaa, että Wrede teki syyskuussa 2023 toimitusjohtajan päätöksen merkitä 250 000 euron arvosta osakkeita listaamattomassa, vasta perustetussa virolaisessa yrityksessä nimeltä United Pre IPO Capital AS.

Folkhälsanin talousjohtaja kehotti Wredea olemaan tekemättä tämänkaltaisia sijoituksia, mutta Wrede päätti edetä asiassa ilman organisaation tai Folkhälsanin luottamushenkilöstön johdon lisätukea. Folkhälsanin ohjeiden mukaan toimitusjohtajan olisi myös pitänyt ilmoittaa sijoituksesta Samfundet Folkhälsanin hallitukselle, mutta näin ei tapahtunut.

Vuoden 2024 alussa Wrede päätti myös tehdä lisäinvestoinnin yritykseen. Lisäinvestointi ei kuitenkaan toteutunut hallintoneuvoston kumottua päätöksen. Lisäinvestointia koskeneen toimitusjohtajan päätöksen yhteydessä tieto sijoituksesta saavutti Folkhälsanin luottamushenkilöstön.

Tämän seurauksena Folkhälsan on nyt United Pre IPO Capitalin enemmistöomistaja. Vähemmistöomistaja on virolainen yritys. Folkhälsan tutkii parhaillaan yhdessä laki- ja talousasiantuntijoiden kanssa yrityksen omistusta koskevia vaihtoehtoja. United Pre IPO Capitalin tavoitteena on tiettävästi kehittää terveyssovellus. Folkhälsan ei voi kommentoida yhtiön suunnitelmien realistisuutta.

Sijoitusstrategiansa mukaisesti Samfundet Folkhälsan ei sijoita suoraan ulkomaisiin listaamattomiin yrityksiin, vaan sijoitukset tehdään aina rahastojen kautta huolellisen seulonnan jälkeen. Folkhälsan hajauttaa sijoitusriskinsä eikä normaalisti koskaan ryhtyisi enemmistöosakkaaksi vastaavanlaisessa yrityksessä.

Perusteellinen tutkinta jatkuu, jotta voimme varmistaa, ettei prosessissa ole tapahtunut mitään laitonta. Taloudellisen vahingon arvioidaan tässä vaiheessa olevan 250 000 euron suuruinen alkuinvestointi.

Entinen toimitusjohtaja Georg Henrik Wrede on ollut halukas tekemään yhteistyötä ja jakamaan taustamateriaalia Folkhälsanin kanssa.

Lisätiedot:

Siv Sandberg, Samfundet Folkhälsanin hallituksen puheenjohtaja, siv.sandberg@folkhalsan.fi

Marcus Rantala, Samfundet Folkhälsans rahastonhoitaja, marcus.rantala@gmail.com