Föreningar och frivilliga

Föreningar och frivilliga

Folkhälsan är en aktiv medborgarorganisation med 19 000 medlemmar. De kring 100 lokala föreningarna utför hälsofrämjande arbete lokalt och på ideell grund.

Gemensamt för de flesta lokalföreningar är simskolorna och försäljningen av majblommor. Verksamheten kan omfatta allt möjligt, från barnverksamhet och motionsaktiviteter till äldreomsorg, bland annat stöd till närståendevårdare.

Styrelser

Landskapsföreningens i Nyland r.f styrelse år 2018

Ordförande 
Eva Biaudet (Stan)

Ordinarie 
Sylvi Beck (Munksnejden)
Marina Bergman-Pyykkönen (Lahtis)
Michaela Holm (Sjundeå)
Runa Kraemer (Degerby)
Stina Heikkilä (Stan)
Thérèse Meriheinä (Lovisa)
Anna Moberg-Jokinen (Hyvinge)
Ove Molander (Tenala)
Laura Günsberg-Sandström (Sibbo)
Maria Johansson (Borgå)
Camilla Wallén (Ingå)
Emma Fabricius (Hagalund)

Ersättare
Camilla Tronti-Stenholm (Esboviken)
Mattias Lindroth (östra Helsingfors) 
Maria Slangus-Rosenberg (Lovisa)
Monica Weckström (Esboviken)
Cecilia Björkskog (Borgå)
Patrik Karlsson (Östra Helsinge)

Ordförande
Nilsson Minna

Blomqvist Johanna, Folkhälsan i Kimito
Ekman Malin, Folkhälsan i Dalsbruk
Finnberg Solbritt, Folkhälsan i Åbo
Hynynen Andrea, Folkhälsan i Pargas
Lagström Maria, Folkhälsan i Korpo
Lindberg-Jaakkola Lotta, Folkhälsan i Iniö
Malmberg May-Len, Folkhälsan i Dragsfjärd
Molander Lisa, Folkhälsan i S:t Karins
Segersven Barbro, Folkhälsan i Hitis
Sundberg Daniela, Folkhälsan i Västanfjärd
Weckman Mia, Folkhälsan i Nagu
Wilson Tuija, Folkhälsan i Reso
Vörlund-Wallenius Terhi, sakkunnig

Ordförande
Thor-Björn Wik

Erika Boman
Jens Polviander
Åsa Engqvist
Kurt Wendelin
Ove Mattsson
Niklas Wasén
Patricia Andila
Trond Hornseth
Alexandra Walk-Liljeroos
Erika Borenius-Kankkonen
Tomas Fellman
Carina Henriksson
Carl-Johan Welander
Mia Björling
Liselott Eriksson
Christina Lundberg
Henrik Karlsson
Jana Lindholm

Beijar Bengt, ordf. 

Senada Arnautovic
Häggqvist Jeanette (ersättare)

Bergvik Kristina
Kullas-Norrgård Kristina (ersättare)

Eriksson Roger
Rönnlund Carina (ersättare)

Gull Olle
Nordman-Byskata Carina (ersättare)

Granqvist Pia                     
Hartman-Salminen Maria (ersättare)

Häll Tarja
Rosenberg Gerd (ersättare)

Linqvist Rita
Boman Sandra (ersättare)

Lindqvist Robert
Ida-Maria Björkqvist (ersättare)

Nylund Marika
Björkman Pia (ersättare)

Risberg Ann-Katrine
Granholm Lena (ersättare)

Rönnlund Christer
Eklund Annica (ersättare)

Willför Ann-Charlotte
Ingo Mikaela (ersättare)    

Frivilliguppdrag

Just nu söker vi frivilliga till följande uppdrag.

Du behövs!

Folkhälsan engagerar många frivilliga i alla åldrar i hela Svenskfinland. Våra volontärer jobbar med att föra fram hälsofrågor – kom med du också! Sätten att engagera sig och delta är många och olika, välj den väg som passar dig bäst!