Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

Du ger kamratstöd till närståendevårdare såväl i grupp som individuellt. Gruppaktiviteterna kan vara diskussion, motion, konst och kultur. Individuellt kamratstöd kan vara ett cafébesök, en promenad, en konsert m.m. Fokus i alla uppdrag är att stöda via erfarenhetsutbyte. Du kan även besöka vårdinrättningar och utbildningsinstanser för att bidra till ökad förståelse och kunskap om närståendevårdarnas vardagssituation.

Var? Regionalt där du lever och bor. Tillfällena kan hållas inomhus eller utomhus.
 
När? Du kan leda gruppen dagtid, kvällstid eller veckoslut. Uppdraget kan vara fortlöpande, 1 gång/vecka till 1 gång/månad eller begränsat från 5-3 träffar/grupp. Önskvärt är att den överenskomna perioden fullföljs.
 
Våra förväntningar: Som erfarenhetsmentor har du egen erfarenhet av närståendevård. Du har vårdat och haft omsorg om en äldre, nära person. Du är lyhörd och öppen, har ett lyssnande öra och delar med dig av dina egna erfarenheter då behov finns. Du hartillräcklig distans till den egna omsorgssituationen, du inser att varje omsorgssituation är unik och att varje närståendevårdares upplevelse av den egna situationen är subjektiv.
 
Vi erbjuder dig: Du erbjuds introduktion, utbildning och inspiration. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.
 
Bra att veta: Ett grupptillfälle är i regel 1,5-2 timmar/gång.

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Växande intresse

 • Frivilligarbete förbättrar de frivilligas psykiska hälsa, deras fysiska hälsa, minskar deras ensamhet och utvecklar deras kunnande. (Volunteer Scotland, 2019)
 • En av tre  finländare tror att de i framtiden kommer att göra mera frivilligarbete än nu. (Medborgararenan 2019)
 • År 2018 uppgav hälften av finländarna att de gjort frivilligarbete under det gångna året och 42 procent under de senaste fyra veckorna. I genomsnitt gör finländarna 15 timmar/månad. (Medborgararenan)

Kontakt

  • Pia Nabb

   Koordinator äldre och hälsa, Österbotten

  • tfn:
   050 542 8175

  • Kontakta