Föreningsaktiv

Föreningsaktiv

Man kan vara föreningsaktiv genom att bli invald i föreningens styrelse på ett föreningsmöte, eller ha en roll utanför styrelsen (t.ex. märkesansvarig eller simombud). Du arbetar via din lokala Folkhälsanförening för lokalt hälsofrämjande genom att ordna hälsofrämjande verksamhet.

Var? I din lokala Folkhälsanförening, som finns på många svensk- eller tvåspråkiga orter. Om det inte finns en lokalförening i ditt område kan du vara med och starta en!

När? Ett styrelseuppdrag kräver att man lägger ner lite tid på det, men fördelar man uppgifterna bra ska det inte vara särskilt belastande. Det är bra att vara förberedd på ett möte i månaden och några timmars arbete där emellan, men det varierar enligt verksamhet och årstid. 

Våra förväntningar: Det är bra att vara ansvarsfull, bra på att kommunicera, ha koll på plikter och ha en genuin vilja att göra bra verksamhet i den egna föreningen.

Vi erbjuder dig: Stöd och handledning ges kontinuerligt för att sköta uppdraget på bästa sätt. Gemensamma träffar ordnas regelbundet. Du får regelbundet infomejl med påminnelser och tips.

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Kontakt

  • Saskia Halminen

   Organisationssekreterare Nyland

  • tfn:
   044 788 6020

  • Kontakta
  • Anna Vilminko

   organisationssekreterare, Åboland

  • tfn:
   044 788 3605

  • Du kan kontakta Anna om du är medlem och önskar säga upp Folkhälsan tidningen.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Malin Ström

   Organisationssekreterare Österbotten

  • tfn:
   050 337 8138

  • Kontakta
  • Alexandra Walk-Liljeroos

   organisationssekreterare Åland

  • tfn:
   018 52 70 41

  • Kontakta