Frivillig doula (stödperson för familjer som väntar barn)

Frivillig doula

Doulan är en person som erbjuder en trygg stödrelation utgående från en medmänniskas färdigheter. Doulans uppgifter kan vara mycket varierande, eftersom de är beroende av mammans och familjens behov och önskemål. Doulan träffar familjen minst en, gärna två gånger innan förlossningen. Om familjen önskar stöd under förlossningen är doulan i beredskap ca två veckor före det beräknade datumet tills babyn är född. Doulan träffar familjen även en gång efter förlossningen. Doulan har inte ett medicinskt ansvar.

Var? Förutom sjukhuset där förlossningen sker, träffar du familjen antingen hemma hos dem eller på allmänna platser, t.ex. ett café.
 
När? Uppdragets längd varierar från några veckor till flera månader utgående från när familjen tagit kontakt samt deras behov. Doulan berättar åt familjen om det finns dagar då hon inte kan vara tillgänglig. Doulan håller alltid reservdoulan uppdaterad för att hon också ska kunna rycka in vid behov.
 
Våra förväntningar: En doula behöver ha en god förmåga att komma överens med olika sorters människor. Det är en fördel om doulan är empatisk, lyhörd, pålitlig, respektfull, tydlig i sin kommunikation samt trygg och stabil.
 
Vi erbjuder vi dig: Du deltar i uppdragsspecifika utbildningar och fortbildningar. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan
 
Bra att veta: Doulan behöver inte ha en utbildning inom hälso- och socialvård. Doulan har inte ett medicinskt ansvar. Doulan får ersättning för en resa som är relaterat till uppdraget.

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Växande intresse

 • Frivilligarbete förbättrar de frivilligas psykiska hälsa, deras fysiska hälsa, minskar deras ensamhet och utvecklar deras kunnande. (Volunteer Scotland, 2019)
 • En av tre  finländare tror att de i framtiden kommer att göra mera frivilligarbete än nu. (Medborgararenan 2019)
 • År 2018 uppgav hälften av finländarna att de gjort frivilligarbete under det gångna året och 42 procent under de senaste fyra veckorna. I genomsnitt gör finländarna 15 timmar/månad. (Medborgararenan)

  • Petra Turja

   Doulakoordinator Nyland

  • tfn:
   044 788 3747

  • Kontakta
  • Liisa Jungar

   Koordinator, Åboland

  • tfn:
   050 345 7040

  • Koordinerar doula- och familjecaféverksamheten i Åboland

   Visa mer
  • Kontakta
  • Ulrika Vestergård-Denward

   Koordinator, Österbotten

  • tfn:
   044 788 1090

  • Koordinerar doula- och familjecaféverksamheten i Österbotten

   Visa mer
  • Kontakta
  • Linda Adolfsson

   Koordinator för familjer & relationer, Åland

  • tfn:
   018 527 038

  • Lindas arbetspunkt finns i Mariehamn.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Pernilla Löfs-Grankulla

   Koordinator, Österbotten (Karleby)

  • tfn:
   044 488 3060

  • Kontakta