Naturkraft-inspiratör

Naturkraft-inspiratör

Du inspirerar andra familjer att gå ut i naturen för att barn och vuxna ska få en personlig naturkontakt via positiva upplevelser i närmiljön. Du följer en färdig struktur för hur en träff kan se ut innehållsmässigt med teman och aktiviteter, men du anpassar den enligt egna och deltagarnas intressen, deltagarna, miljöns förutsättningar, årstid, väder osv. Målet är att erbjuda familjer möjlighet att testa på mångsidiga, motiverande, roliga och kravlösa naturupplevelser, samt ge möjlighet att träffa andra familjer.

 

Var? Träffarna sker utomhus i närmiljön.
 
När? Du planerar träffarna självständigt och träffarna kan ske dagtid, kvällstid eller veckoslut. Uppdragen kan vara fortlöpande, 1 gång/vecka till 1 gång/månad eller ett begränsat antal träffar.
 
Våra förväntningar: Ett intresse att vistas i naturen. Du känner att naturen är viktig för hälsa och välbefinnande och vill gärna dela denna insikt med dina barn och andra familjer.
 
Vi erbjuder dig: Vi erbjuder utbildning för Naturkraftinspiratörer, där du får information, material och möjlighet att samskapa naturträffar, samt ett nätverk av andra inspiratörer som stöd och inspiration. Vi upprätthåller en
informationsbank av aktiviteter och olika teman som du kan använda när du planerar en naturträff. Vi hjälper dig att planera och genomföra naturträffar. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.

Kontakt

  • Nea Törnwall

   Projektledare

  • tfn:
   044 788 3778

  • Kontakta
  • Annika Wiklund-Engblom

   projektledare

  • tfn:
   044 788 3789

  • Annika jobbar med projektet Naturkraft

   Visa mer
  • Kontakta