Folkhälsan i Nagu

Folkhälsan i Nagu

Folkhälsan i Nagu r.f. är en aktiv och engagerad förening i det lokala samhället.

Bli medlem

Folkhälsan i Nagu r.f. är en aktiv förening vars syfte är att bedriva hälsofrämjande aktiviter på orten. Vi vill vara en del av det lilla lokala samhället och vi deltar som medarrangörer i olika evenemang och samarbetar med andra lokala föreningar.

Verksamheten varierar från år till år och vi försöker utveckla vår verksamhet utgående från de behov som finns på orten. Till vår kärnverksamhet hör anordnadet av simskolor och luciafirandet. Utöver det hör också motionsjippon, dagsläger för barn i lågstadieåldern, familjecafé, dans och yoga för barn till sådana aktiviter som vi ordnar om det finns behov.

Följ oss på vår Facebooksida för att bli uppdaterad om vår verksamhet.

Leksaksbiblioteket finns i gamla kommunalstugan och är öppet i samband med styrelsens möten eller i samband med Familjecafé.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.