Folkhälsan i Esboviken

Folkhälsan i Esboviken

Vår förening ordnar hälsofrämjande verksamhet för barn och barnfamiljer i Esbotrakten.

Bli medlem

Vi ordnar familjecafe, simskolor och olika motionsklubbar för både barn, ungdomar och vuxna.  Vår förening understöder också de svenskspråkiga skolorna i Esboviken. Verksamheten finansierar vi med medlemsavgifter, deltagaravgifter och bidrag samt med försäljning av majblommor och luciamärken.

Man når oss på e-postadress folkhalsan.esboviken@gmail.com och via de personliga kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Folkhälsan i Esboviken ger understöd till daghem, förskolor och skolor

Vi beviljar understöd inom följande områden:

- friskvård och fysisk fostran (t.ex. motion och kostvanor)
- hälsofrämjande (bl.a. antidrogprojekt)
- social kompetens (bl.a. förebyggande av mobbning)
- trafik och säkerhet (t.ex. trafikkampanjer och info)

Ansökningstid två gånger per år, ansökningar inlämnas senast 28.2 samt 30.9, företrädesvis per e-post. Vänligen kontrollera att ansökan innehåller alla behövliga uppgifter!

Även enskilda klasser kan ansöka om medel för sin verksamhet förutsatt att den faller inom ramen för vårt verksamhetsområde.

Ansökan bör innehålla:

1) sökandes namn + kontaktuppgifter (helst en kontaktperson)
2) summa som söks + betalningsuppgifter (bank, kontonummer)
3) ändamål + fritt formulerad motivering för ansökan

Ansökan riktas till Fanny Lehtinen: fanny.lehtinen(at)gmail.com

Vänligen observera att understödet utbetalas på basen av kvitton.

Kontaktuppgifter:

Märkesförsäljning: Titti Edelmann, esboviken.fhmarken@gmail.com

Sim- och motionskoordinator: Eva-Lena Gästrin, folkhalsan.sim@gmail.com och folkhalsan.motion@gmail.com

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

22 st. i