Folkhälsan i Munksnejden

Folkhälsan i Munksnejden

Vi ordnar bland annat simskola och vattengympa samt sommarklubb för våra medlemmar.​

Vi ordnar simskola i Britas simhall och siktar på start i februari 2021 (covid-19-restriktionerna beaktas). Grupperna är Nybörjar 1 och Nybörjar 2 och hålls tisdagskvällar i barnbassängen. Två simlärare leder grupperna. Feedback av kursdeltagarna samlas in kontinuerligt för att lättare kunna försäkra att undervisningen är ändamålsenlig och av bra kvalitet.

Föreningen erbjuder även vattengymnastik för sina medlemmar en gång i veckan på torsdagar i Folkhälsanhuset i Brunakärr, start våren 2021 beroende på coronavirussituationen.

Sommarklubb ordnas i juni och de två första veckorna i augusti.

Majblommor och luciamärken delas ut i Munksnäs och Haga lågstadieskolorna. Majblommor delas ut och säljs även på 1 maj i Kajsaniemi.

Projektet med julkort för ensamma äldre fortlöper.

Mera information fås på munksnejdenssimskola@gmail.com – välkommen med!

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

1 st. i