Folkhälsan i Östra Helsinge

Folkhälsan i Östra Helsinge rf

Vår verksamhet går ut på att ordna klubbar och dagskolonier samt olika evenemang i östra Vanda. Vi driver bl.a. Eftis i Västersundoms skola, ungdomskvällar, simskolor för barn och hydrobic för vuxna. Evenemang ordnas vår och höst för både barn och vuxna.

 

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

7 st. i