Föreningar i Österbotten

Föreningar i Österbotten

I Österbotten finns 34 aktiva Folkhälsanföreningar från Karleby i norr till Sideby i söder. De flesta av Folkhälsans föreningar ordnar simskola under sommaren eller på vintern. Läs mera om varje förenings verksamhet på deras sida. Välkommen med i verksamheten och som medlem (om du inte redan är det)!

Folkhälsan i Bergö
Folkhälsan i Bergö
Folkhälsan i Björköby
Folkhälsan i Björköby
Folkhälsan i Esse
Folkhälsan i Esse
Folkhälsan i Gamlakarleby
Folkhälsan i Gamlakarleby
Folkhälsan i Jakobstad
Folkhälsan i Jakobstad
Folkhälsan i Karleby
Folkhälsan i Karleby
Folkhälsan i Kaskö
Folkhälsan i Kaskö
Folkhälsan i Korsholm
Folkhälsan i Korsholm
Folkhälsan i Korsnäs
Folkhälsan i Korsnäs
Folkhälsan i Kristinestad
Folkhälsan i Kristinestad
Folkhälsan i Kronoby
Folkhälsan i Kronoby
Folkhälsan i Kvevlax
Folkhälsan i Kvevlax
Folkhälsan i Lappfjärd
Folkhälsan i Lappfjärd
Folkhälsan i Larsmo
Folkhälsan i Larsmo
Folkhälsan i Malax
Folkhälsan i Malax
Folkhälsan i Maxmo
Folkhälsan i Maxmo
Folkhälsan i Nedervetil
Folkhälsan i Nedervetil
Folkhälsan i Nykarleby
Folkhälsan i Nykarleby
Folkhälsan i Närpes
Folkhälsan i Närpes
Folkhälsan i Oravais
Folkhälsan i Oravais
Folkhälsan i Pedersöre
Folkhälsan i Pedersöre
Folkhälsan i Petalax
Folkhälsan i Petalax
Folkhälsan i Purmo
Folkhälsan i Purmo
Folkhälsan i Pörtom
Folkhälsan i Pörtom
Folkhälsan i Replot
Folkhälsan i Replot
Folkhälsan i Sideby
Folkhälsan i Sideby
Folkhälsan i Solf-Sundom
Folkhälsan i Solf-Sundom
Folkhälsan i Terjärv
Folkhälsan i Terjärv
Folkhälsan i Tjöck
Folkhälsan i Tjöck
Folkhälsan i Vasa
Folkhälsan i Vasa
Folkhälsan i Vörå
Folkhälsan i Vörå
Folkhälsan i Öja
Folkhälsan i Öja
Folkhälsan i Övermark
Folkhälsan i Övermark
Understödsföreningen Folkhälsan i Jakobstad med omnejd
Understödsföreningen Folkhälsan i Jakobstad med omnejd