Folkhälsan i Saltvik

Folkhälsan i Saltvik

Vi arbetar hälsofrämjande för Saltviksbor i alla åldrar och välkomnar även personer från andra kommuner till våra aktiviteter. Vårt mål är att ordna aktiviteter som ger rörelseglädje och passar olika målgrupper.

Folkhälsan på Åland har 16 lokala livskraftiga föreningar, varav vår förening är en. Vi ordnar sommarsimskolor i Kroklund, Kvarnbo och Haraldsby, vattengymnastik dagtid, motionsverksamheter kvällstid för vuxna, knattesprattel för de yngre barnen samt hjälper till vid seniorcafé på Boogården. Folkhälsan i Saltvik driver även en lekpark vid Haraldsby byagård, där vi bland annat bygger kojor som barnen kan leka i.

Vi erbjuder eleverna i Rangsby och Ödkarby skola möjligheten att sälja majblommor, lucialotter, och luciamärken. Ålandskalendern finns till salu på Matkroken i Kroklund.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.