Folkhälsan i Sund

Folkhälsan i Sund

Vi verkar för allas hälsa och välbefinnande, gammal som ung.

För barn och unga anordnas sommarsimskola varje år och vid efterfrågan samt tillgång till simlärare har vi även möjlighet att ordna lek & plask för 2–4 åringar.

Seniorer inbjuds till seniorkaffe 1 gång/år och på Tallgården ordnas det som vi ännu kallar Mimosel.

För alla som vill vara med har vi cirkelträning och gå-gympapass med drop-in, vattengymnastikgrupper och ledda vandringar. 

Vi uppdaterar vår Facebooksida regelbundet med information. Bekanta dig med den för att ta del av det senaste!

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.