Jobba som eftisledare - Margot

Margot Rinne: Vi ska använda energin som finns hos barnen och bygga upp verksamheten utifrån barnens idéer

För Margot Rinne börjar arbetsdagen på Folkhälsans daghem i Hyvinge. Hon äter lunch tillsammans med barnen innan hon på eftermiddagen går över till Folkhälsans eftis. Där fortsätter hennes arbetsdag med en gemensam lek för barnen utomhus.

Här kan du läsa mer om att jobba på Folkhälsan

– Mina egna barn gick i tiderna på Folkhälsans dagis i Hyvinge. Vid den tiden jobbade jag själva som assistent i Helsingfors och åkte till jobbet med en risig gammal bil. Eftisledaren hade sagt upp sig och chefen på barnens dagis tyckte att jag skulle komma och jobba på dagiset istället för att ta den risiga bilen hela vägen till Helsingfors - och så blev det, skrattar Margot Rinne.

Rinne har trivts bra i sina två olika roller, på Folkhälsans daghem och på eftis. Hon har redan hunnit samla på sig 10 år på Folkhälsan. Speciellt uppskattar hon den flexibilitet och frihet som arbetet innebär.

– På Folkhälsan får jag leda eftis som jag vill, inom angivna ramar förstås. Jag tycker att man ska använda energin som finns hos barnen och bygga upp verksamheten utifrån barnens idéer. Den vägen får vi kraft i vår pedagogiska verksamhet. Det fungerar inte så på alla arbetsplatser, men det gör det på Folkhälsan.

Folkhälsans daghem är hälsofrämjande daghem, vilket innebär att daghemmet har ett hälsofrämjande synsätt, där gänget tillsammans stärker känslan av sammanhang. Stort fokus läggs på hälsa - fysisk, psykisk och social.

Under dagen jobbar Rinne med att lära barnen om kost och hälsofrämjande matvanor, men även om mediefostran, kompiskonst och närhet till naturen.

– Vid mellanmålet diskuterar vi ofta hur man ska äta och vila. På eftis fungerar det lite annorlunda eftersom barnen kommer olika tider, men vi pratar nog om de här ämnena lite kort varje dag.

– Det går sällan att ha långa en-timmes-grejer på eftis, utan vi måste få det inbakat i korta snuttar. På eftis har vi också en utflyktsdag en gång i veckan, som barnen får planera själva. Då går vi oftast till naturområden eller parker.

Möjligheten att jobba på svenska

Hyvinge är till stor del en finskspråkig stad, men på Folkhälsan finns möjlighet att jobba på svenska. Daghemmet i Hyvinge erbjuder en språkstimulerande vardag för barnen.

– Vi har många barn som börjat med språkbad. Nästan hälften går i skolan på ett främmande språk, det vill säga att de inte studerar på sitt modersmål. Det leder till att de blir trötta efter skolan och vi spenderar därför mycket tid ute för att koppla av. När de får röra på sig utomhus kan de koppla bort den mentala ansträngningen.

Också på grund av covid-19 har man vid daghemmet och eftis spenderat mycket tid utomhus, vilket barnen har uppskattat.

– Jag har upplevt det som väldigt viktigt att vi har kunnat vara mycket ute och vara tillsammans på eftis. När de inte har fått träffa folk har samvaron på eftis varit viktig - att man har fått träffa sina kompisar och leka tillsammans. Kompisarna på eftis kan vara det enda kompisumgänge barnen har.

Rinne poängterar hur viktigt det är att som pedagog ha förståelse för barnen och kunna se saker och ting ur barnens perspektiv.

– Man måste ha förståelse för barnen och tålamod. Jag tror det är viktigt att man är intresserad av vad barnen tycker och tänker. Jämställdhet är också viktigt. Man måste vara öppen för att alla är olika. Som pedagog är det viktigt att förstå.

Viktigt att stödja den sociala inlärningen

Rinne har trivts bra med att jobba på Folkhälsan och hon uppskattar den kompetens och kunskap som finns att tillgå.

– Det finns mycket material och kompetens att använda sig av. Folkhälsans eget material är jättebra. Det går att återanvända materialet med små modifikationer till både yngre och äldre barn.

När Rinne går hem för dagen anser hon att det är viktigt att barnen är glada. Hon sätter stort fokus på barnens välmående och sociala samvaro. Då kan också hon gå hem med en bra känsla i magen.

– En bra dag på jobbet är när jag har uppnått någonting. Jag har ett häfte som heter “barnintervjuer”. Alla barn får berätta vad de skulle vilja göra på eftis - de kan till exempel önska lekar som dom gillar, och så skriver jag upp dem i häftet. När vi har gemensam lek väljer jag en lek ifrån det häftet, och på så sätt får barnen vara med och välja lekar, och vi får prova på nya lekar.

– Viktigaste uppgiften för eftis är att stödja den sociala inlärningen och att vara en del av en social grupp. Det handlar också om att lära sig hantera besvikelser, och komma överens om vem som har vilka roller under leken.