Jobba som familjehandledare - Cathrin

Bemötandet är det allra viktigaste

Cathrin Nyholm arbetar som familjehandledare och professionell stödperson på Folkhälsans barnskyddstjänster inom öppna vården. I jobbet hjälper och stöder hon familjer och ungdomar hemma hos dem. Viktigast i hennes arbete är bemötandet, människa till människa.

Här kan du läsa mer om att jobba på Folkhälsan

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

En vanlig dag gör jag hembesök till flera klienter. Som familjehandledare åker jag till familjerna och hjälper dem därhemma med det som behövs: jag hjälper med barnen och handleder föräldrarna att klara av vardagen, stöder dem och går bredvid dem i olika situationer. Det handlar ofta om att skapa gemensamma regler, rutiner och scheman. I den andra delen av mitt arbete, som professionell stödperson för ungdomar, är min uppgift att vara en trygg vuxen, finnas där och lyssna, se och stöda ungdomen. Dem hämtar jag oftast hemifrån, men sedan gör vi någonting annat. Vi går på lunch eller på kaffe, åker kanske till kontoret och pratar här, eller åker på utflykter.

Vad är viktigt i just ditt arbete?

Bemötandet är det allra viktigaste. Vi kommer in i familjer där det är kris – vi blir ju oftast inkallade av barnskyddet. Man får inte komma in med en överlägsen attityd, utan måste komma ihåg att vi inte är experterna. Familjen är experten som vet hur det funkar hos dem. Vi ska lyssna och inte ha förutfattade meningar, utan se situationen med nya och utomstående ögon.

Vad fick dig att börja arbeta på just Folkhälsan?

Jag har alltid känt till Folkhälsan, ända sedan jag var liten, och haft en bra bild av organisationen. Ofta har Folkhälsan varit bakom saker jag upplevt som intressanta. Jag började med ett sommarjobb på Folkhälsans barnskyddsenhet Hemboet år 2018. Samma sommar blev jag klar med min utbildning, och fick sedan mitt nuvarande jobb på Barnskyddstjänster inom öppna vården. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att man har möjlighet att finnas där som stöd åt både barn och föräldrar. När man märker förändringen, ser glädjen och de positiva grejorna som kommer med tiden. Det är det som ger mest.


Tre tips för en bra arbetsdag:

  • Planera. I synnerhet om man är tidsoptimist, som jag, lönar det sig att planera ordentligt - också wc-pauser under dagen.
  • Landa och nollställ mellan de olika besöken. Man ska komma in fräsch och ny till nästa klient, inte fundera på den förra - annars blir det orättvist.
  • Återhämtning mellan arbetspassen. Jag återhämtar mig genom att göra saker tillsammans med min familj, vara ute i naturen, och att vara med vänner.