Folkhälsan 100 år

Folkhälsan fyller 100 år 2021. Det vill vi fira på många sätt.

När Folkhälsan fyller 100 år vill vi blicka framåt och tillsammans se vilka nya möjligheter och utmaningar vi har framför oss. Vi tar avstamp i historien och vidareutvecklar det vi lärt oss på vägen. Vi firar vårt 100-årsjubileum på många olika sätt. På den här sidan samlar vi det som görs inom ramen för jubiléet. 

Ny film om Folkhälsan publiceras 2021

Den tidigare filmen På väg filmades 2011 och handlar om Folkhälsans värderingar och människosyn. Allt vad organisationen gör och står för är invävt i en berättelse som kunde handla om dig eller mig. 
För att fira Folkhälsans 100-årsjubileum gör vi nu en ny film.  

Den svartvita filmen överst på sidan visar Folkhälsans hälsobåt Gullkronan. Båten besökte skärgården och erbjöd bland annat tanvård och lungröntgen. Filmen är från 1958. 

En ny Folkhälsanlåt

Som en del av Folkhälsans 100-årsjubileum utlyser vi också en låttävling. Vi vill att du som deltar i tävlingen skickar in text, melodi och ackompanjemang. Låten ska avspegla Folkhälsan; en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden. 
Bidragen skickas in senast 28.2.2020. Du hittar mer information om låttävligen nedan.

Kontakta oss om Folkhälsan 100

  • Eva-Maria Nystén

   Producent

  • tfn:
   040 503 0876

  • Eva-Maria arbetar som producent på Folkhälsans kommunikationsavdelning.

   Visa mer
  • Kontakta