Folkhälsans motionskampanj

Kampanjen har avslutats den 30.4. Vinnare av huvudvinsten, en resecheck á 600 euro från resebyrån Forte i Pargas, är Leena Sarelin. Läs vår intervju med Sarelin på nyhetssidan.

Gå till kampanjens egen sajt

Om kampanjen

Vinnare i April utlottning (vinst = Folkhälsan
gymnastikpåse):

NYLAND
Riitta-Liisa Öhman
Lisbeth v. Denffer-Gröndahl
Monica Bäckström
Anne Ahmanheimo
Jens Bäckman
Lea Mannström
Maj-Britt Husman
Karl-Henrik Sjöberg
Rolf Sommardahl
Benita Weckström

ÅBOLAND
Johanna Lindholm-Järvinen
Ralf Lindroos
Tarja Rinne
Christina Ahlsund
Annika Holmberg
Maj-Britt Westerén
Synnöve Lindberg
Camilla Kavander
Mats Sundblom
Marianne Bergman

ÅLAND
Gunilla Södergård
Gerd Blomqvist
Sofia Modée
Ulla Lindroos
Denise Sundström
Anne-Mai Enqvist
Gunnel Simolin
Britt-Marie Nordman
Malin Åberg
Annika Fredriksen

ÖSTERBOTTEN
Gunvor Hongell
Maria Lassus
Helena Järvinen
Sofia Brännäs
Catarina Lagerström
Marita Järn
Leo Hjerpe
Britt-Marie Haglund
Emma Prost
Thomas Nygård

NYLAND
Susanne Lindén
Kaj Antas
Regina Andersson
Lena Wiberg
Nanny Sundström
Camilla Elf
Seija Pettersson
Lisbeth von Denffer-Gröndahl
Trude Lindholm
Tiina Grönroos

ÅBOLAND
Dorita Skaag
Susanna Eloranta
Kerstin Reinikainen
Jurita Hovi
Jonna Frankenhaeuser
Birgitta Rönnberg
Heidi Österman
Annika Brunnsberg
Agneta Björkman
Ove Ekman

ÅLAND
Ann-Mari Gröndahl
Lotte Lagerberg
Pia Strandberg
Gunilla Mattsson
Kristian Elenius
Linda Willfors
Rigmor Henriksson
Patricia Söderdahl
Eva-Lotte Carlsson
Axel Ekström

ÖSTERBOTTEN
Elisabeth Viklund
Göran Eklund
Sven-Olof Backman
Ann-Sofie Peth
Maja Nordmyr
Rune Linqvist
Lisbet Södö
Solveig Stenlund
Marita Gammelgård
Carola Björkskog

Folkhälsans motionskampanj 2018
Vinnare i Februari utlottning (vinst = Folkhälsan mössa):
NYLAND
Anita Lind Gunne Österberg
Karin Weckman-Rikberg Gunilla Heerman
Anna Liljeström Doris Sahlberg
Bo-Erik Åberg Ester Lundsten
Emilia Karell Stig Söderling
ÅBOLAND
Kerstin Wretdal Ralf Lindroos
Cecilia Almér Stina Mollgren
Viveca Smeds-Aalto Cay Svahnström
Johanna Lindström Edeveig Skaag
Annika Holmberg Marja Leiniö
ÅLAND
Erika Borenius-Kankkonen Sofia Lahtinen
Christina Pettersson May Eriksson
Lotte Lagerberg Peter Lindblom
Anna Carlsson Mats Wahlin
Rigmor Henriksson Tove Eklund
ÖSTERBOTTEN
Marianne Aspfors Anna-Karin Nyman
Margit Sjöberg Helena Järvinen
Ann-Christin Nelson Britt-Marie Sundfors
Selda Säisä Ulla Asplund
Rebecca Finnäs-Backman Rune Linqvist

Kampanjen pågår 1.2 – 30.4.2018

Det är okej att komma med när som helst under kampanjtiden.

Varje halvtimme motion ger dig en poäng. All fysisk aktivitet räknas, också vardagsmotion.
Följande prestation ger EN poäng: 30 minuter promenad, cykling, löpning, stavgång, simning, gymnastik, skidåkning, snöskottning, vedklyvning, trädgårdsarbete, dans osv.

Var fyller jag i motionspoäng?
Motionspoäng kan fyllas i på www.motionskampanj.fi
Efter att du registrerat dig kan du snabbt logga in på din personliga startsida där du lätt kan notera dina motionspoäng varje dag under kampanjtiden.
Den som hellre fyller i motionspoäng på motionskort kan få tag på papperskuponger via sin lokala Folkhälsanförening eller genom att kontakta Anna-Lena Blusi. 

 

Den som har minst 40 poäng/månad är med i utlottningen av fina månadsvinster. Utlottningen sker efter den 15 varje månad.
Fyller man i motionspoäng på nätet deltar man automatiskt i utlottningen. Använder man papperskupongen ska man klippa ut kupongen längs den streckade linjen och posta den i ett kuvert varje månad till följande adress:
Folkhälsans motionskampanj
Rådhusgatan 25
65100 VASA

Huvudvinsten i Folkhälsans motionskampanj är en resecheck på 600 euro från resebyrån Forte. Den lottas ut när kampanjen är avslutad.
Ju flera månader man kommit upp i 40 motionspoäng, desto större chans har man i slututlottningen av huvudvinsten.
För att delta i slututlottningen bör papperskupongen vara oss tillhanda senast den 15 maj. Fyller man i på nätet deltar man automatiskt i slututlottningen.

Material

Finns att ladda ned som PDF här

Kontakt

  • Anna-Lena Blusi

   Friskvårdspedagog

  • tfn:
   050 542 8176

  • Anna-Lena jobbar med Folkhälsans motionskampanjer. Kontakta Anna-Lena om du har frågor om t.ex. Hälsostegen.

   Visa mer
  • Kontakta