Integration

Hälsa i mångfald

Inom projektet Hälsa i mångfald jobbar vi med att göra Folkhälsan till en mer inkluderande organisation. Vi utvecklar verksamheten så att alla oberoende av språklig eller kulturell bakgrund känner sig välkomna.

• Göra Folkhälsans verksamhet mer inkluderande och lämplig för personer med invandrarbakgrund.

• Erbjuda personal och frivilliga utbildningar kring kulturell mångfald, bemötande och kultursensitivitet.

• Skapa nya möjligheter för personer med invandrarbakgrund att engagera sig som frivilliga inom motion och kulturella aktiviteter.

Efter projektperioden är målet att Folkhälsan har utbildningsprogram och verksamhetsformer som stöder en ömsesidig integration.

Projektets målgrupp är Folkhälsans anställda, föreningsaktiva och frivilliga. Projektet riktar sig också till personer med annat modersmål än svenska och finska som vill komma med i Folkhälsans verksamhet.

Hälsa i mångfald är ett tvåårigt integrationsprojekt (2018-2020) som finansieras med medel från Utbildningsstyrelsen och genomförs i Nyland och i Österbotten.

För dig som representerar en lokalförening:
Är din lokalförening intresserad av att utveckla en mera inkluderande verksamhet eller att starta nya grupper? Vill ni ha hjälp med nätverk, att hitta målgruppen eller annat?

För dig som vill komma med i Folkhälsan:
Vill du veta mera om hur du kan komma med i Folkhälsans verksamhet? Vill du öva din svenska? Eller engagera dig som frivillig?

Ta kontakt så hjälper vi!

Material

Är du aktiv inom föreningsfältet? Eller jobbar du med integrationsfrågor inom kommunen? Nedan under "material" finns guider för alla som är intresserade av konkreta verktyg för att stärka det inkluderande förhållningssättet inom föreningssektorn. Målsättningen är att öka den etniska- och kulturella mångfalden inom idrottsföreningar. Guiden "Inkluderande idrott" är riktad till idrottsföreningar medan guiden "Idrott inkluderar" är riktad till personer som nyligen migrerat till Finland och kunde vara intresserade av idrottsföreningars verksamhet. Trots att materialet är centrerat på idrottsföreningar är många frågor och tips av ganska allmän karaktär och kan därför anpassas även till andra föreningar.

Guiderna är skrivna av anställda på Föreningen Luckan rf och Finlands Svenska Idrottsförbunds projekt På samma linje samt Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald

7 st. i

Kontakt

  • Liselott Sundbäck

   Projektledare, Nyland

  • tfn:
   044 788 1013

  • Kontakta
  • Luca Maurizi

   Kontaktperson/projektkoordinator Nyland

  • tfn:
   044 788 3608

  • Kontakta
  • Senada Arnautovic

   Projektkoordinator, Södra Österbotten

  • tfn:
   044 788 3632

  • Kontakta
  • Tomislav Krstevski

   Projektkoordinator, Österbotten

  • tfn:
   044 788 5951

  • Kontakta