Integration

Hälsa i mångfald

Inom projektet Hälsa i mångfald jobbar vi med att göra Folkhälsan till en mer inkluderande organisation. Vi utvecklar verksamheten så att alla oberoende av språklig eller kulturell bakgrund känner sig välkomna.

Projektet stärker organisationens integrationsarbete genom att skapa sociala möten som stöder hälsa, livskvalitet och gemenskap. Under projekttiden kommer vi att jobba för att:

• Göra Folkhälsans verksamhet mer inkluderande och lämplig för personer med invandrarbakgrund.

• Erbjuda personal och frivilliga utbildningar kring kulturell mångfald, bemötande och kultursensitivitet.

• Skapa nya möjligheter för personer med invandrarbakgrund att engagera sig som frivilliga inom motion och kulturella aktiviteter.

Efter projektperioden är målet att Folkhälsan har utbildningsprogram och verksamhetsformer som stöder en ömsesidig integration.

Projektets målgrupp är Folkhälsans anställda, föreningsaktiva och frivilliga. Projektet riktar sig också till personer med annat modersmål än svenska och finska som vill komma med i Folkhälsans verksamhet.

Hälsa i mångfald är ett tvåårigt integrationsprojekt (2018-2020) som finansieras med medel från Utbildningsstyrelsen och genomförs i Nyland och i Österbotten.

För dig som representerar en lokalförening:
Är din lokalförening intresserad av att utveckla en mera inkluderande verksamhet eller att starta nya grupper? Vill ni ha hjälp med nätverk, att hitta målgruppen eller annat?

För dig som vill komma med i Folkhälsan:
Vill du veta mera om hur du kan komma med i Folkhälsans verksamhet? Vill du öva din svenska? Eller engagera dig som frivillig?

Ta kontakt så hjälper vi!

Kommande kurser och evenemang

Klicka på en kurs för att få mer information om kurstillfället. Om inga kurser visas så finns det just nu inga kurser insatta.

Kontakt

  • Liselott Sundbäck

   Projektledare, Nyland

  • tfn:
   044 788 1013

  • Kontakta
  • Luca Maurizi

   Kontaktperson/projektkoordinator Nyland

  • tfn:
   044 788 3608

  • Kontakta
  • Senada Arnautovic

   Projektkoordinator, Södra Österbotten

  • tfn:
   044 788 3632

  • Kontakta
  • Tomislav Krstevski

   Projektkoordinator, Österbotten

  • tfn:
   044 788 5951

  • Kontakta