Tack till alla som deltog i Hälsostegen!!

Hälsostegen för Folkhälsans medlemmar och personal pågick 1 – 30.10.2019, tack till alla som deltog! Längre ner på sidan hittar du vinnarna av utlottningspriserna för i år.

I motionskampanjen Hälsostegen räknar vi steg. Vår målsättning är att motverka stillasittandet och uppmuntra till vardagsmotion. Den hälsofrämjande rekommendationen är 10 000 steg/dag. Men i Hälsostegen 2019 kan deltagarna själva välja målsättning: 75 000, 150 000, 225 000 eller 300 000 på 30 dagar. Dagens antal steg skriver man in på www.halsostegen.fi

 • Ännu inte medlem? För att delta i tävlingen måste du vara medlem i någon av våra lokalföreningar (eller jobba på Folkhälsan). Klicka här för att bli medlem

Vinnare av aktivitetsarmband

Bland alla de som registrerade/anmälde sig under tiden 23.9 – 30.9.2019 (kl. 12) utlottades 30 aktivitetsarmband. Vinnarna hittar du längre ner på sidan!

Sista inmatningsdag

Kom ihåg att regelbundet mata in dina steg. Varje datum är öppet under 7 dagar för inmatning av steg. Du kan således inte mata in alla dina steg när kampanjen är slut. Sista inmatningsdag för den sista kampanjdagen (30.10) är 5.11.2019 kl. 23.59. Efter det kan man logga in, men inte längre mata in sina steg.

Vinn priser

Bland alla individuella deltagare utlottas fina priser. Bl.a. ett presentkort à 200 euro till en sportaffär nära dig och Folkhälsan produkter. Utlottningen sker den 6.11.2019. Den som registrerat sig och fyllt i sina steg via Hälsostegens hemsida deltar automatiskt i utlottningen.

Tävling mellan Folkhälsans föreningar

I tävlingen mellan Folkhälsan-föreningarna finns det två tävlingsklasser; en klass för föreningar med 1-150 medlemmar och en klass för föreningar med över 151 medlemmar.

Den förening som går flest steg per föreningsmedlem vinner. Vinsten är en vandringspokal. Deltagarna i den vinnande föreningen bjuds på vinstkaffe och ett personligt överraskningspris.

Tävling för Folkhälsans anställda

Nytt för i år är att Folkhälsans personal fritt kan bilda team på minst 5 personer. Alla teammedlemmar måste registrera sig på hälsostegen.fi. Utse en av er till teamledare, som går in och anmäler teamet efter att medlemmarna registrerat sig. Summan av respektive teammedlems personliga stegmålsättning utgör teamets målsättning. Bland alla de team som uppfyllt sin stegmålsättning utlottas huvudvinsten: möjlighet till massage för teamets medlemmar.

Fakta om kampanjen

Kampanjen pågår under trettio dagar, 1 - 30.10.2019. Det är under den tiden man räknar sina steg.

Man kan komma med i Hälsostegen ända fram till den 15 oktober (du kan alltså komma med fastän kampanjen redan dragit igång om du missat det av någon anledning. Den 15.10 stängs möjligheten att registrera/anmäla sig. 

När man registrerar/anmäler sig väljer man själv sin målsättning under kampanjen. Det finns fyra olika nivåer; 2500 steg/dag (totalt 75 000 steg), 5000 steg/dag (totalt 150 000 steg), 7500 steg/dag (totalt 225 000 steg) eller 10 000 steg/dag (totalt 300 0000 steg).

Vinnare av aktivitetsarmband i Hälsostegen 2019

Lena Kullberg, Folkhälsan i Svartå
Samuel Reuter, Folkhälsan i Ekenäs stad
Nina Knuters, Folkhälsan Välfärd
Christine Gullström-Louhi, Folkhälsan i Kaskö
Lillemor Idman, Folkhälsan i Eckerö
Petra-Ann Boman, Folkhälsan Välfärd
Stig Söderling, Folkhälsan i Östra Helsinge
Majbritt Smith, Folkhälsan i Närpes
Anna Granberg, Folkhälsan i Pargas
Paula Krause, Folkhälsan Välfärd
Christina Andersson-Sjögård, Folkhälsan i Liljendal
Anita Pitkäkangas, Folkhälsan i Oravais
Monica Hollsten, Folkhälsan i Åbo
Anne Bränn, Folkhälsan i Pörtom
Åsa Sjöberg, Folkhälsan i Malax
Jerry Lindholm, Folkhälsan i Sottunga
Mikaela Lemström, Folkhälsan i Svartå
Mary Hiltunen, Folkhälsan i Larsmo
Helena Österlund, Folkhälsan i Oravais
Annika Fredriksen, Folkhälsan i Kumlinge
Ann-Charlotte Mäkelä, Folkhälsan i Lappfjärd
Catarina Lagerström, Folkhälsan i Korsnäs
Harto Virtanen, Folkhälsan i Jomala
Gun Björkström, Folkhälsan i Larsmo
Thea Lindholm, Folkhälsan i Tenala
Kaj Holmberg, Folkhälsan i Tenala
Linda Erikson, Folkhälsan i Jakobstad
Gun Lindvall, Folkhälsan i Kronoby
Carita Pahlberg, Folkhälsan i Sjundeå
Sonja Heino-Kuurberg, Folkhälsan i Liljendal

Bland alla de som registrerat/anmält sig under tiden 23.9 – 30.9.2019 (kl. 12) utlottas 30 Garmin-aktivitetsarmband, som mäter bl.a. stegantal och puls.

Kom ihåg att regelbundet mata in dina steg. Varje datum är öppet under 7 dagar för inmatning av steg. Du kan således inte mata in alla dina steg först när kampanjen är slut, utan du måste fylla i stegantalet för respektive dag inom en vecka. Sista inmatningsdagen för den sista kampanjdagen (30.10) är 5.11.2019 kl. 23.59. Efter det kan man logga in, men inte längre mata in sina steg.

Bland alla individuella deltagare utlottas över 100 priser. Bl.a. ett presentkort à 200 euro till en sportaffär nära dig och ca 100 st Folkhälsan produkter. Utlottningen sker den 6 november 2019. 
Den som registrerat sig och fyllt i sina steg via Hälsostegens hemsida deltar automatiskt i utlottningen. Vinnarnas namn publiceras på Hälsostegens FB-sida och www.folkhalsan.fi.

Nytt för i år är att Folkhälsans personal själva fritt kan bilda team (minst 5 personer). Alla teammedlemmar måste registrera sig på hälsostegen.fi. Utse en av er till teamledare, som går in och anmäler teamet efter att medlemmarna registrerat sig. Summan av respektive teammedlems personliga stegmålsättning utgör teamets målsättning. Bland alla de team som uppfyllt sin stegmålsättning utlottas huvudvinsten: möjlighet till massage för teamets medlemmar.

Bilder från deltagare i Hälsostegen

Följ också Hälsostegen på Facebook så får du olika tips och diskutera med andra som deltar i kampanjen. 

Kontakt

  • Anna-Lena Blusi

   sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

  • tfn:
   050 542 8176

  • Anna-Lenas arbetspunkt finns i Österbotten.

   Visa mer
  • Kontakta