Läsväskan

Läsväskan

En lärmiljö som sporrar till läsning och sprider läsglädje. Läsväskan är kostnadsfri och vänder sig till till dig som går eller jobbar i en finlandssvensk grundskola.

Till lasvaskan.fi

Läsväskan är en webbaserad lärmiljö som fungerar för att sporra barn och unga till att läsa mer, hitta läsglädje och läsmotivation. Den riktar sig även till dig som vill stödja barns och ungas läsinlärning och fungerar som ett utmärkt verktyg i klassrummet.    

I tjänsten kan man bl.a. dokumentera sin läsning, få boktips, skriva och läsa bokomdömen. Man kan också delta i kampanjer, göra läroplansenliga uppgifter, få information om författare och böcker, spela läsfrämjande spel och väcka läshungern. 

Läsväskan finns redan i över 40 kommuner runtom i Svenskfinland. Kommuner avtalar med Folkhälsan om att få ta i bruk lärmiljön som sedan är kostnadsfri för användarna. Tjänsten är lätt att använda och man loggar in i lärmiljön med den e-postadress som används i den egna skolan. Funderar du på om din kommun har ett avtal? Ta reda på det genom att besöka Läsväskans hemsida. 

Läsväskan ordnar även inspirationstillfällen och fortbildningar. Vi samarbetar gärna med dig som arbetar för barns och ungas läsning. Läs mera om läsväskan här.

Tveka inte att ta kontakt med Lotta eller Nea om du vill veta mer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kurser

3 st. i

Beställningsbara fortbildningar

Kontakta oss för att boka följande fortbildningsföreläsningar till din skola.

Ta kontakt

  • Lotta Dammert

   Sakkunnig i språk- och läsfrämjande arbete

  • tfn:
   044 488 3036

  • Kontakta
  • Nea Kronberg

   Sakkunnig i läsning och specialpedagogik

  • tfn:
   044 488 3052

  • Kontakta