Projekt Växthus

Projekt Växthus

Projekt Växthus (2022–2024) vill öka unga vuxnas kunskap och kapacitet att förbättra sin psykiska hälsa. Med en hälsofrämjande verksamhet och möjlighet att göra gott för andra vill vi bidra till en starkare framtidstro.

Kampanjen #KänslorUtanFilter

Det psykiska illabefinnandet bland unga vuxna har ökat de senaste åren. Växthuset skapar ny verksamhet för unga i grupp där man får verktyg för att hantera stress och prestationskrav.

Vi riktar oss till dig som är mellan 17 och 25 år gammal som befinner dig i en ny livssituation. Du har kanske nyligen flyttat hemifrån, börjat studera eller jobba eller söker din plats i livet. Vi ordnar verksamhet främst i Helsingfors, Åbo, Vasa och Jakobstad.

Kom med och påverka verksamheten 

Projekt Växthus är STEA-finansierat och vi samarbetar med ungdomsverkstäder och studentorganisationer. Växthusets verksamhet skapar vi tillsammans med unga vuxna. Att känna sig delaktig är viktigt för den psykiska hälsan, därför tror vi starkt på samskapande.

Skillnaden mellan sunda känsloreaktioner och psykisk ohälsa synliggörs via en kampanj, där vi vill ge en mer realistisk bild av livet, till skillnad från den glansbildsvardag man ofta ser på sociala medier

Projektet vill även öka känslan av gemenskap och meningsfullhet bland unga vuxna genom engagemang i frivilligverksamhet i grupp, där man kan stärka både den egna och andras hälsa.

Vill du veta mer om Växthuset eller vara med i verksamheten? Tveka inte att ta kontakt! Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Detta ordnas just nu inom projektet Växthus

Klicka på en kurs eller evenemang för att få mer information.

Information

Vill du vara med och göra en insats för studerandes psykiska hälsa och stärka gemenskapen på campus?

Som välbefinnandetutor får du möjlighet att stärka ditt eget och dina medstuderandes välbefinnande genom att skapa verksamhet som sprider glädje och gemenskap bland studerande på campus. Välbefinnandetutor-verksamheten genomförs som ett samarbete mellan Folkhälsans projekt Växthus, studentkårer och högskolor. Du har nu möjligheten att vara med och forma uppdraget så att det passar dig.

Vad söker vi i en välbefinnandetutor?

Vi söker dig som vill bidra till en bra stämning och har ett genuint intresse för att människor ska ha det bra. Du behöver inte ha någon särskild förkunskap om psykisk hälsa för att bli välbefinnandetutor. Uppdraget varar ett helt läsår (23–24), så vi förväntar oss att du är närvarande under hela den tiden. Alla studerande kan bli välbefinnandetutor, också första årets studerande.

Vad får du ut av uppdraget?

- Du får göra en meningsfull insats och lära dig mer om vad som stärker psykisk hälsa och välbefinnande.
- En intressant utbildning (9 h) och roliga planeringsdagar tillsammans med de andra välbefinnandetutorerna.
- Stöd i både planeringsskedet och i organisering av verksamheten.
- Ett intyg efter genomfört uppdrag, som är en merit i arbetslivet.
- Det kan även vara möjligt att få studiepoäng för uppdraget.

Under hösten 2023 söker vi välbefinnandetutorer till Åbo Akademi i Åbo och i Vasa, samt i Soc&kom i Helsingfors.

Vill du göra något som ger en guldkant i vardagen för de som behöver det? Eller en god gärning för din lokala miljö? Är du 18–25 år? Kom med och prova på olika uppdrag tillsammans i Folkhälsans Do Good-grupp – du förbinder dig inte till något!

Gruppen träffas en gång i månaden och utför olika uppdrag i närmiljön (Helsingfors, Vasa, Åbo). Det kan t.ex. handla om att tillsammans göra gott för ensamma äldre eller en göra en insats för miljön, genom att ordna en filmkväll åt en grupp äldre på ett seniorboende eller plocka skräp i din närmiljö. Du deltar de gånger som passar dig. Uppdragen varar ca 2–4 timmar per gång.

Tycker du att det här låter intressant? Ta kontakt med oss så berättar vi mer!”

Du som är mellan 17 och 25 år gammal, berätta om dina utmaningar som ung idag och vad du gör för att må bra eller bättre. Vårt mål är att stärka din och andra ungas psykiska hälsa. Vi vill veta hur just du har det när du som om ung vuxen står inför förändringar i livet. Vad gör du för att må bra i vardagen?

Att bearbeta dina känslor och dela med dig hur du har det kan hjälpa dig att förstå hur du tänker och agerar. Att berätta om hur du lyckats komma ur svåra situationer och igenom tunga tider kan vara värdefullt och ge hopp åt någon annan.  Vi söker de autentiska berättelserna som i vanliga fall kanske inte publiceras på sociala medier. Du kan skicka in din berättelse via formuläret här: 

Klicka här för att delta

Om du vill kan du skicka din berättelse som en ljudfil eller video (max 50 MB) till oss, eller be oss intervjua dig och skriva din berättelse åt dig på vaxthus (ät) folkhalsan.fi

Genom berättelserna som fås in synliggör vi sedan hur det är att vara ung vuxen idag. En del berättelser kan komma att publiceras i sin helhet eller i förkortad version på Folkhälsans sociala medier och webbsida samt delas via studentorganisationers sociala medier. Berättelserna kan också komma att användas i forskning. Du kan skicka in din berättelse helt anonymt.

Vi samarbetar med:
Arcada studerandekår ASK,
Novia studerandekår Novium,
Svenska handelshögskolans studentkår SHS,
Studentföreningen vid Svenska handelshögskolan i Vasa SSHV,
Svenska nationer och ämnesföreningar vid Helsingfors universitet SNÄf,
och Åbo Akademis Studentkår ÅAS,

samt ungdomsverkstäderna SVEPS, Resurscentret Föregångarna och After Eight.

Kontakt

  • Jenny Vilén

   Projektledare, Växthuset – för unga vuxnas psykiska hälsa

  • tfn:
   044 488 3090

  • Kontakta
  • Alexandra Wasberg

   Projektledare, Växhtuset – för ungas psykiska hälsa

  • tfn:
   044 788 6348

  • Kontakta