Projekt Växthus

Projekt Växthus

Projekt Växthus vill öka unga vuxnas kunskap och kapacitet att förbättra sin psykiska hälsa. Psykisk hälsa innebär att man känner igen sina resurser och klarar av livets utmaningar. Genom samskapande processer strävar projektet efter att öka unga vuxnas livskontroll, stärka gemenskap och förebygga ensamhet. Konkreta verktyg tas fram för att hantera stress och höga förväntningar. Med en hälsofrämjande verksamhet och möjlighet att göra gott för andra vill vi bidra till en starkare framtidstro.

Fem glada ungdomar sitter i en ring och diskuterar i sällskap av en vuxen.

Det psykiska illamåendet och ensamheten har ökat de senaste åren bland unga vuxna. En ny livssituation vid till exempel studier, arbete eller flytt hemifrån gör unga vuxna extra sårbara i en snabbt föränderlig värld. Upplevelsen av stress och prestationskrav kan lätt bli betungande.

Projekt Växthus är ett treårigt STEA-finansierat projekt som inleddes i april 2022. Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och stärka känslan av gemenskap hos unga vuxna.

Aktiviteter genom samskapande processer

Projektet förverkligas i samarbete med ungdomsverkstäder och studentföreningar i Svenskfinland. Verksamheten, som fokuserar på psykisk hälsopromotion, formas genom samskapande processer tillsammans med unga vuxna.

Inom projektet kommer vi att skapa en ny gruppverksamhet med mål att ge unga vuxna bättre kapacitet att klara av motgångar och att påverka den egna psykiska hälsan gynnsamt. Skillnaden mellan sunda känsloreaktioner och psykisk ohälsa synliggörs via en kampanj. Projektet vill även öka känslan av gemenskap och meningsfullhet bland unga vuxna genom engagemang i frivilligverksamhet i grupp, där man kan stärka både den egna och andras hälsa.

Målgruppen är svenskspråkiga unga vuxna (17–25 år) i huvudstadsregionen, Åbo, Vasa och Jakobstad som är på väg in i vuxenlivet och befinner sig i en ny livssituation då de nyligen flyttat hemifrån, inlett studier eller nytt arbete, eller söker arbete eller studieplats.

Kontakt

  • Jenny Vilén

   Projektledare, Växthuset – för unga vuxnas psykiska hälsa

  • tfn:
   044 488 3090

  • Kontakta
  • Maria Kentta

   Projektledare, Växthuset – för unga vuxnas psykiska hälsa

  • tfn:
   044 788 6348

  • Kontakta