Projekt Växthus

Projekt Växthus

Projekt Växthus (2022–2024) vill öka unga vuxnas kunskap och kapacitet att förbättra sin psykiska hälsa. Med en hälsofrämjande verksamhet och möjlighet att göra gott för andra vill vi bidra till en starkare framtidstro.

Det psykiska illamåendet bland unga vuxna har ökat de senaste åren. Växthuset skapar ny verksamhet för unga i grupp där man får verktyg för att hantera stress och prestationskrav.

Vi riktar oss till dig som är mellan 17 och 25 år gammal som befinner dig i en ny livssituation. Du har kanske nyligen flyttat hemifrån, börjat studera eller jobba eller söker din plats i livet. Vi ordnar verksamhet främst i Helsingfors, Åbo, Vasa och Jakobstad.

Kom med och påverka verksamheten 

Projekt Växthus är STEA-finansierat och vi samarbetar med ungdomsverkstäder och studentorganisationer. Växthusets verksamhet skapar vi tillsammans med unga vuxna. Att känna sig delaktig är viktigt för den psykiska hälsan, därför tror vi starkt på samskapande.

Skillnaden mellan sunda känsloreaktioner och psykisk ohälsa synliggörs via en kampanj, där vi vill ge en mer realistisk bild av livet, till skillnad från den glansbildsvardag man ofta ser på sociala medier

Projektet vill även öka känslan av gemenskap och meningsfullhet bland unga vuxna genom engagemang i frivilligverksamhet i grupp, där man kan stärka både den egna och andras hälsa.

Vill du veta mer om Växthuset eller vara med i verksamheten? Tveka inte att ta kontakt! Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Information

Du som är mellan 17 och 25 år gammal, berätta om dina utmaningar som ung idag och vad du gör för att må bra eller bättre. Vårt mål är att stärka din och andra ungas psykiska hälsa. Vi vill veta hur just du har det när du som om ung vuxen står inför förändringar i livet. Vad gör du för att må bra i vardagen?

Att bearbeta dina känslor och dela med dig hur du har det kan hjälpa dig att förstå hur du tänker och agerar. Att berätta om hur du lyckats komma ur svåra situationer och igenom tunga tider kan vara värdefullt och ge hopp åt någon annan.  Vi söker de autentiska berättelserna som i vanliga fall kanske inte publiceras på sociala medier. Du kan skicka in din berättelse via formuläret här: 

Klicka här för att delta

Om du vill kan du skicka din berättelse som en ljudfil eller video (max 50 MB) till oss, eller be oss intervjua dig och skriva din berättelse åt dig på vaxthus (ät) folkhalsan.fi

Genom berättelserna som fås in synliggör vi sedan hur det är att vara ung vuxen idag. En del berättelser kan komma att publiceras i sin helhet eller i förkortad version på Folkhälsans sociala medier och webbsida samt delas via studentorganisationers sociala medier. Berättelserna kan också komma att användas i forskning. Du kan skicka in din berättelse helt anonymt.

Vi samarbetar med:
Arcada studerandekår ASK,
Novia studerandekår Novium,
Svenska handelshögskolans studentkår SHS,
Studentföreningen vid Svenska handelshögskolan i Vasa SSHV,
Svenska nationer och ämnesföreningar vid Helsingfors universitet SNÄf,
och Åbo Akademis Studentkår ÅAS,

samt ungdomsverkstäderna SVEPS, Resurscentret Föregångarna och After Eight.

Kontakt

  • Jenny Vilén

   Projektledare, Växthuset – för unga vuxnas psykiska hälsa

  • tfn:
   044 488 3090

  • Kontakta
  • Maria Kentta

   Projektledare, Växthuset – för unga vuxnas psykiska hälsa

  • tfn:
   044 788 6348

  • Kontakta