Valhalla

Valhalla Obstacle Race 14.10.2017

Valhalla Obstacle Race är ett hinderbanelopp för lag med 1–4 medlemmar. Dessutom kan juniorer i åldern 8–16 år tävla individuellt.

Anmäl dig nu!

Valhalla Obstacle Race är ett hinderbanelopp för lag med 1-4 deltagare.

Valhalla Obstacle Race är ett hinderbanelopp för lag med 1–4 medlemmar. Dessutom kan juniorer i åldern 8–16 år tävla individuellt. Hinderbanan är ca 2 km lång och har 16 hinder. Varje lag ska föra stafettpinnen (ett tidtagningschip) genom banan 5 eller 7 gånger beroende på vilken start det är med i. En eller två medlemmar deltar per varv (en del av hindren är lättare klara om två personer samarbetar). Iista varvet deltar alla lagmedlemmar för att föra laget i mål. Laget är i mål då sista medlemmen har passerat mållinjen. Sista varvet avslutas också med ett extra hinder. Alla lagmedlemmar ska genomföra minst ett varv före sista varvet.
Loppet har fem starter: en elitstart med max 40 lag, en challenge-start med max 70 lag och tre juniorstarter för olika åldrar.


Anmälan och tidpunkter

Anmälan görs via www.netticket.fi senast 7.10. Efter det är efteranmälan på plats möjlig 1-2 h före start med ett 50 % förhöjt pris tills platserna tar slut.

Deltagande i Challange- och Elitstarten
Fram till 30.9 80 €/lag
1-7.10 90 €/lag
Efteranmälan 135 €/lag
Deltagande i juniostarten 10 €/deltagare

Inträde till eftersläppet med Mustasch, 1G3B och Heavy Tiger 25 €/person (norm. pris 36 €).
Detta köp bör göras i samband med deltagaravgiften till Vallhalla OCR och gäller endast de som deltagit i loppet.

Middags buffet i Elsas kök 9 €/person för de som deltagit i Valhalla OCR. (norm. pris 11 €).
Middagen serveras kl. 17 – 19.30. Detta köp bör göras i samband med deltagaravgiften till Valhalla OCR och gäller endast de som deltagit i loppet.

Juniorstart 15- 16 år -1 varv kl. 15.00
Juniorstart 13- 14 år 1 varv kl. 15.15
Juniorstart 6-12 år 1 varv kl. 15.30 – 15.45
I den här starten är det obligatoriskt att ha med en vuxen som hjälper och ansvarar för säkerheten. Ingen tidtagning.

Max 40  lag. Lagen tas emot i anmälningsordning. I lagen kan både män och kvinnor delta, men en kvot på 10 lag är reserverad för lag med enbart damer. För att vara med i elitstarten ska deltagarna ha en snittfart under 47 minuter för herrar och under 52 minuter för damer på 10 km löpning eller andra meriter som ger skäl för att vara med i den här starten.

Består av 5 varv kring banan.

Max 70 lag. Avsedd för alla som vill ha en utmaning med till exempel vänner, kolleger eller släktingar.  

Efter loppet ordnas efterfest med start kl. 20.00
På festen spelar hårdrocksbanden Mustasch, 1G3B och Heavy Tiger. 

Regler och villkor

- Alla deltagare deltar på egen risk
- Köpta biljetter återbetalas inte
- Namnändring är möjlig till 9.10

- Deltagarna ska hela tiden vara innanför banmarkeringen
- Laget tilldelas 2 st. nummerlappsvästar/lag. Västarna ska bäras av de som för stafettpinnen.
- Man har ett försök på sig på alla hinder och om man misslyckas får man straffrunda. Detta är till för att undvika köbildning.
- Vid vissa av hindren kan man välja mellan normala banan eller hardcore banan, man kan välja olika för all hinder. Normala banan är lite lättare men om man tar den så kommer ett tilläggshinder. Hardcorebanan är svårare men då kan man fortsätta direkt utan tilläggshinder.
- Vid hindren finns domare som avgör ifall man inte klarar hindren, om man inte lyder domarens anvisning kan man bli diskvalificerad.
- Laget för ett tidtagningschip, som fungerar som stafettpinne, genom banan 5-7 ggr beroende på vilken start man är med i. Alla andra varv förutom sista kan genomföras med 1-2 medlemmar(vissa hinder lättare att klara tillsammans) och sista varvet ska hela laget genomföra tillsammans.
- Sista varvet ska alla lagmedlemmar genomföra banan tillsmsammans För att föra laget i mål bör alla lagmedlemmar vara så nära varandra att de kan röra varandra då chipet passerar mållinjen. Om laget är längre ifrån varandra blir laget straffat med endera 5 minuters tillägg eller diskvalificering.
- Laget får även varvtider för alla varven.
- Tävlingsledningen kan göra ändringar i loppet ända till tävlingsdagen
- Det är inte tillåtet att vara påverkad av droger eller alkohol under loppet

-Allt deltagande sker på egen risk. Arrangören frånsäger sig allt ansvar för skador till deltagarna och deras utrustning. Om någon deltagare eller deras utrustning och / eller kläder går sönder är Arrangörerna inte ansvariga. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av lopp.
- Arrangören kommer att ta bilder under loppet och de som deltar i loppet godkänner att dessa publiceras i samband med anmälan.

- Tidtagningen görs med hjälp av tidtagningschip. För icke återlämnat chip debiteras 100 €

Behöver du övernattning?

Kontakt

  • Joakim Träskelin

   Kontaktperson Österbotten

  • tfn :
   050 585 0782

  • Jobbar på Norrvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

  • Skicka e-post

Samarbetspartners