Kompiskonst

Kompiskonst

Kompiskonst - kunskap och övningar för att skapa en fungerande grupp är en ny bok som lyfter fram hur du som pedagog kan stöda barns kamratrelationer, stärka gruppandan och förebygga mobbning.

Beställ boken här

Vi kan skräddarsy inspirationsworkshoppar på svenska i Kompiskonst för ditt daghem (minimiantal deltagare 10).

Boken ger dig kunskap om hur du genom att stöda barns samspelsfärdigheter kan förebygga mobbning och stärka en trygg och positiv gruppanda. Boken lyfter fram vikten av ett gott personal och föräldrasamarbete och ger tips och idéer för hur man kan ta med föräldrar i arbetet för att skapa ett tryggt och trivsamt daghem. Boken bottnar i en stark teoretisk grund, men närmar sig sitt ämne ur ett praktiskt perspektiv. Den erbjuder verksamhetsmodeller, övningar och lekar som småbarnspedagoger kan använda sig av i sitt dagliga arbete.

Du kan läsa boken i elektroniskt format här (vill du skriva ut boken kan du ladda ner den som en pdf-fil genom att klicka på ikonen nere till höger och därefter skriva ut).

 

Kontakt

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 3633

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern Teamansvarig, Teamet för trygga relationer

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Stoor-Grenner

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 6030

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern

   Visa mer
  • Kontakta