Motion och rörelse

Hitta rörelseglädjen i dig

En fysiskt aktiv livsstil är en stark friskfaktor som ger hälsofrämjande effekter på såväl kropp som hjärna. Här har vi samlat fakta, material och information som berör fysisk aktivitet och hälsa.

Två personer gräver ute i trädgården med två spadar.

Positiva effekter av regelbunden fysisk aktivitet är bl.a. att hjärta och skelett stärks, blodfettvärden förbättras, hjärt- och kärlsjukdomar förebyggs, syreupptagningsförmågan förbättras, immunförsvaret stärks, fetma förebyggs, sömnen främjas, depression motverkas och självkänslan stärks.

Även hjärnans funktion påverkas positivt av fysisk aktivitet. Fler kopplingar i hjärnan bildas och de förbindelser som redan finns mellan nervceller blir starkare. Det betyder bl.a. att minnet förbättras vid regelbunden fysisk aktivitet. Med hjälp av fysisk aktivitet ökar också kreativiteten och stresståligheten. Det finns även forskning som visar på att demens kan förebyggas med hjälp av regelbunden fysisk aktivitet.

Kontakt

  • Anna-Lena Blusi

   sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

  • tfn:
   050 542 8176

  • Anna-Lenas arbetspunkt finns i Österbotten.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Jette Timgren

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning

  • tfn:
   044 788 3733

  • Kontakta