Rörelse för barn och unga

Lek, rörelse, motion – allt räknas

Rörelse, aktiv lek, att bryta stillasittande och att röra på sig är naturligt för ett barn. Barn vill springa, klättra och undersöka sin omgivning på olika nivåer i olika åldrar. Att röra på sig förbättrar minnet, utvecklar motoriska färdigheter, gör en gladare och stärker kreativiteten. Motion stöder också skapandet av en sund självbild.

Barn springer i gymnastiksal.

Hälsoriskerna för inaktivitet syns med en fördröjning, medan de positiva effekterna märks snabbare. Fysisk aktivitet och utevistelse främjar humöret och förmågan till återhämtning som är basen för en god och återhämtande sömn.

Barn börjar bygga sin motoriska rörelseidentitet redan i 3 års åldern. Därför är det viktigt att skapa känslan av att alla får och kan vara med och röra på sig. Barn inom småbarnspedagogiken rekommenderas 3 timmar rörelse varav 1 timme fartfylld och ansträngande motion. För barn 7 – 17 år är rekommendationen minst 1 timme per dag och svettas bör man göra 3 gånger i veckan. Man ska inte heller förbise vikten av att förbättra styrka och smidighet 3 gånger i veckan.

Familjernas roll är stor då barnet skapar motionsvanor och rörliga vardagsrutiner. Uppmuntrande motion, tillåtande aktivitet och vårdnadshavarnas exempel inspirerar till rörelse. Det ska vara roligt att röra på sig och det ska göras mångsidigt.

Småbarnspedagogiken, skolorna, föreningarna och kommunerna kan alla bidra till en mer aktiv livsstil genom att skapa mångsidiga möjligheter för barn och ungdomar att röra på sig.

Material

Här hittar du tips och material för att få in mer rörelse i vardagen.

Rekommendationer

Här hittar du rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och unga i olika åldrar.

Kontakt

  • Jette Timgren

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning

  • tfn:
   044 788 3733

  • Kontakta
  • Karin Storbacka

   Sakkunnig, idrott

  • tfn:
   044 788 6309

  • Mobbningsförebyggande arbete inom idrott

   Visa mer
  • Kontakta
  • Anna-Lena Blusi

   sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

  • tfn:
   050 542 8176

  • Anna-Lenas arbetspunkt finns i Österbotten.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Annika Äijö

   Koordinator för hälsofrämjande verksamhet för barn i Nyland

  • tfn:
   044 488 3004

  • Kontakta