Simlärarutbildning på Åland

Startdatum: 01.03.2024
Kursperiod: 01.03.2024 - 19.05.2024
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Erika Kvarnström
erika.kvarnstrom@folkhalsan.ax
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 02.10.2023 00.00
Anmälan stänger: 18.02.2024
Kurskod: 310K0100002
Kurspris: 350,00 €

Utbildningen är indelad i delar enligt följande:

Del 1: 1 - 3.3 2024


Del 2: 5 - 7.4 2024


Del 3: 17 - 19.5 2024

Hela utbildningen omfattar 100 timmar, varav 60 timmar är närstudier och 40 timmar distansstudier mellan modulerna. Under utbildningen genomförs både praktiska tester och ett teoriprov. Detaljerat kursprogram skickas hem till dig innan kursstart.


Undervisningen kommer ske både fysiskt på plats och digitalt.

För att kunna delta i utbildningen måste du fylla 18 år under året 2024 och för att få jobba som simlärare måste du vara 18 år. Efter godkänd utbildning är du behörig att jobba som ansvarig simlärare både på strand och i simhall.

Utbildningens prestationskrav:  • 100% närvaro

  • godkända undervisningsövningar

  • godkända distansuppgifter

  • transport av nödställd med och utan hjälpmedel

  • hopp men huvudet före från 1m

  • djupdykning, två föremål (ett i gången) från 1,8-4 meters djup

  • godkända prov i simteknik (bröstsim, ryggsim och crawl)

  • godkänt skriftligt prov 


 Anmälan till simlärarutbildningen är bindande och eventuell annullering av kursanmälan ska du göra senast två veckor innan kursstarten. Ifall du annullerar 1-2 veckor före kursstarten debiterar vi halva kursavgiften. Annullerar du mindre än 1 vecka före kursstarten krediterar vi kursavgiften endast mot läkarintyg.


Kurspris: 350 €


75% av priset återbetalas till de som jobbar som simlärare för Folkhälsan på Åland minst två terminer.

Anmäl dig senast 18.2 2024. Det finns begränsat antal platser. Bindande anmälan.


https://www.folkhalsan.fi/kurser/utbildning/simlararutbildning-pa-aland-/


Tider :