Simlärarutbildning på Åland

Startdatum: 28.02.2020
Kursperiod: 28.02.2020 - 19.07.2020
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Kabinett
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Erika Kvarnström
erika.kvarnstrom@folkhalsan.ax
018-527042
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.11.2019 09.00
Anmälan stänger: 16.02.2020
Kurskod: 310K0100590
Kurspris: 350,00 €

Utbildningen är indelad i tre moduler enligt följande:

Modul 1: 28.2-1.3 2020


Modul 2: 3-5.4 2020


Modul 3: 24-26.4 2020

Hela utbildningen omfattar 100 timmar, varav 60 timmar är närstudier och 40 timmar distansstudier mellan modulerna. Under utbildningen genomförs både praktiska tester och ett teoriprov. Detaljerat kursprogram skickas hem till dig två veckor innan kursstart.

För att kunna delta i utbildningen måste du fylla 18 år under året 2020 och för att få jobba som simlärare måste du vara 18 år. Efter godkänd utbildning är du behörig att jobba som ansvarig simlärare både på strand och i simhall.

Kursens prestationskrav:

* godkända undervisningsövningar
* godkända distansuppgifter
* transport av nödställd med och utan hjälpmedel
* hopp med huvudet före från 1 m


* djupdykning, 1,8 m - 4 m djup
* godkända prov i simteknik (bröstsim, ryggsim och crawl)
* godkänt skriftligt prov

Anmälan till simlärarutbildningen är bindande och eventuell annullering av kursanmälan ska du göra senast två veckor innan kursstarten. Ifall du annullerar 1-2 veckor före kursstarten debiterar vi halva kursavgiften. Annullerar du mindre än 1 vecka före kursstarten krediterar vi kursavgiften endast mot läkarintyg.


Kurspris: 350 €.

Anmäl dig senast 16.2 2020 . Det finns begränsat antal platser.


https://www.folkhalsan.fi/kurser/utbildning/simlararutbildning-pa-aland-/


Tider :

28.02.2020 17.00 - 20.30 Kabinett
29.02.2020 09.00 - 17.30 Ålands Idrottscenter
01.03.2020 09.00 - 16.00 Kabinett
03.04.2020 17.00 - 20.30 Kabinett
04.04.2020 09.00 - 17.30 Kabinett
05.04.2020 09.00 - 16.00 Kabinett
24.04.2020 16.30 - 21.15 Kabinett
25.04.2020 09.00 - 17.00 Kabinett
26.04.2020 09.00 - 15.00 Kabinett