Folkhälsan i Nagu

Folkhälsan i Nagu

Folkhälsan i Nagu r.f. är en aktiv och engagerad förening i det lokala samhället.

Bli medlem

Folkhälsan i Nagu är en aktiv förening vars vision är att vara två steg före då det gäller befolkningens hälsa. För barn ordnas olika motionsjippon, för föräldrar ordnas Familjecafé och för att ge öns äldre befolkning en möjlighet till välmående ordans Må bra-dagar. Till Folkhälsans årliga verksamhet hör t.ex. barnlägren och simskolan på sommaren samt Luciafirandet och barnens nyår i december. Föreningen samarbetar mycket med andra lokala föreningar och aktörer och bidrar på det sättet till hobbymöjligheter för barn och unga på Nagu. 


Tack vare intäkterna från medlemsavgifterna kan vi fortsätta med olika typer av verksamhet i Nagu. Nya medlemmar är alltid välkomna i verksamheten. Styrelsen fungerar som arrangörer av evenemang, men även utomstående är varmt välkomna att ställa upp. Vi förnyar vårt utbud av aktiviteter och evenemang enligt de lokala behoven. Om du har önskemål eller idéer är det enkelt att kontakta oss per e-post eller telefon. 

Följ oss på vår Facebooksida för att bli uppdaterad om vår verksamhet.  

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

12 st. i

Kontakt

Ordförande

Weckman Mia

0504051072
mia.weckman89@gmail.com

Vice Ordförande

Aalto Mikael

0404125370
folkhalsannagu@gmail.com

Sekreterare

Aalto Mikael

0404125370
folkhalsannagu@gmail.com

Kassör

Adolfsson Heidi

400720745
heidi.fagerlund@hotmail.com

Styrelsemedlem

Båge Amanda

0400502406
bageamanda@hotmail.com

Ehrnström Linda

0400534206
lindaehrnstrom@gmail.com

Karlsson robin

0405341118
Robinkarlsson666@hotmail.com

Laatikainen Pinja

0458977024

Saarinen Sofia

0403540583

Weckman Eveliina

0405501255
eveliina.weckman79@gmail.com

Bokföringsansvarig

Adolfsson Heidi

400720745
heidi.fagerlund@hotmail.com

Simombud

Ehrnström Linda

0400534206
lindaehrnstrom@gmail.com

Weckman Mia

0504051072
mia.weckman89@gmail.com