Heli Viljakainen leder Fin-Hit: Barns och ungas hälsa i fokus - Folkhälsan

28 januari 2019

Heli Viljakainen leder Fin-Hit: Barns och ungas hälsa i fokus

– Inom Fin-Hit forskningen har vi fokus just nu på hur mycket barn och unga använder antibiotika, deras skärmtid och användningen av socker.

Det berättar docent Heli Viljakainen, sedan årsskiftet ledande forskare för projektet Fin-Hit (Hälsa i Tonåren), en nationell vetenskaplig undersökning om barns och ungas hälsa och livsstil. Undersökningen startade år 2011 och mer än 10 000 barn i åldern 9-12 år från olika delar av Finland har deltagit i den.

– Vår forskningsgrupp har utökats med fler forskare och vi har hittat nya finansiärer. Vår målsättning är fortfarande att bättre förstå vilka faktorer som påverkar risken för viktökning och fetma hos ungdomar, säger Viljakainen.

Ett av de största forskningsintressena handlar om salivmikrobiom och viktutveckling.
– I den genetiska delen av vår forskning undersöker vi sambandet mellan bakterier i saliv och diet, fysisk aktivitet, psykisk hälsa och användning av antibiotika som potentiella faktorer av viktutveckling.

Bilden: Heli Viljakainen. Foto: Mikko Käkelä/ Folkhälsan.

– På lång sikt är frågan om man kan, med hjälp av saliven, upptäcka personer som har förhöjd risk för över- eller undervikt.

Undersökningar av hela genom (en persons hela arvsmassa) har utvidgats och det har kombinerats med livsstilsfaktorer i lämplig omfattning.
– Vår kohort med uppgifter från mer än 10 000 barn och unga ger oss många olika möjligheter forskningsmässigt.

Fin-Hits tidigare gruppledare dr Elisabete Weiderpass Vainio blev utnämnd till chef för WHO:s cancerforskningsinstitut IARC (International Agency for Research on Cancer).
– Ledarskapet har inneburit både större ansvar och samtidigt möjlighet att ta beslut, de går hand i hand. Jag har en bred erfarenhet från olika forskningsgrupper, under åren har jag arbetat för fem olika professorer, säger Viljakainen.

Den erfarenheten har gett Viljakainen en klar uppfattning om hur hon ska leda en forskningsgrupp.
– Självförtroendet har vuxit också genom den teamleader-utbildning jag fått av Folkhälsan.

Hon tycker att Fin-Hit teamet är helt toppen på många sätt.
– Duktiga, aktiva forskare som det är en glädje att arbeta tillsammans med i ett intressant och viktigt forskningsprojekt.

Fin-HIT genomförs av Folkhälsans forskningscentrum i samarbete med bland annat Helsingfors universitet, Institutet för Hälsa och Välfärd, Norges Cancerregistret, Ghent Universitet, San Paolo Universitet och Federal Fluminense Universitet i Rio De Janeiro.

Fin-Hit forskarnas arbete understöds av Medicinska understödsföreningen Liv och Hälsa, Svenska Kulturfonden, Signe och Ane Gyllenberg Stiftelse,Yrjö Jahnssons stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlberg Stiftelse och Waldemar von Frenckells stiftelse.

Fin-HIT forskarna: seniorforskare Heli Viljakainen och Trine Rounge, postdoktorander Rejane Figueiredo och Elina Engberg, doktoranderna Sajan Raju och Jannina Viljakainen samt forskningskoordinatorerna Catharina Sarkkola och Sohvi Lommi.

Foto högst uppe av ungdomar: @rawpixel / Unsplash