Barn med mycket skärmtid blir oftare tyngre tonåringar - Folkhälsan

08 november 2019

Barn med mycket skärmtid blir oftare tyngre tonåringar

Riklig skärmtid i barndomen, i synnerhet under veckoslutet, förorsakar högre kroppsmasseindex (BMI) bland ungdomar. Skärmtiden ökar ofta i övergången från barndomen till tonåren, enligt Folkhälsans färska forskningsresultat.

Dagens barn och unga växer upp framför skärmar, men det är ännu ingen som vet hur mycket skärmtid som är skadlig, eller vilka de långvariga fysiologiska och psykologiska effekterna av riklig skärmtid kommer att vara. Fin­-HIT-forskarna vid Folkhälsans forskningscentrum har i samarbete med bland annat Helsingfors universitet följt upp över 5 000 barns skärmtid och viktutveckling under en period på tre år. Barnen var i medeltal 11 år gamla då studien inleddes och 14 år i slutet av uppföljningsperioden. Resultaten har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Adolescent Health.

– Det har inte gjorts särskilt många uppföljningsstudier inom det här forskningsområdet. Resultaten från de studier som finns har varit rätt motstridiga, vilket innebär att man inte har kunnat dra slutsatser om några samband, säger Elina Engberg, forskare vid Folkhälsans forskningscentrum.

Barnen självskattade dels hur många timmar de under sin fritid ser på tv-program, videor och filmer, dels hur mycket tid de tillbringar framför datorer – både på vardagar och under veckoslut. Barnen vägdes och mättes då uppföljningen inleddes och avslutades. Ökningen av kroppsmasseindexet (BMI) bland de 14-åringar som tillbringade mycket tid framför skärmar som barn var högre än bland dem som uppgav mindre skärmtid.

Ju mer skärmtid, desto högre BMI

De flesta tittar på en skärm i statisk sittande eller liggande ställning. Energiförbrukningen minskar då kroppen är stilla, vilket innebär att skärmtid påverkar kroppens energibalans. Därför är sambandet mellan högre vikt och skärmtid ingen överraskning för forskningsgruppen. Det var däremot den särskilt starka kopplingen mellan riklig skärmtid under veckosluten – minst fyra timmar per dag – och ett framtida högre kroppsmasseindex (BMI).

– Barn har mer tid under veckosluten att tillbringa framför skärmar, men likaledes mer tid att röra på sig. Tidigare forskning har fokuserat på veckan som en helhet. Därför är de här resultaten särskilt intressanta, säger Engberg.

Eftersom mer skärmtid både under vardagarna och under veckosluten påvisade högre kroppsmasseindex tre år senare, konstaterar forskarna att ju mer skärmtid, desto högre risk för högre BMI.

Förutom vikten, ökar ofta skärmtiden i övergången från barn till tonåring. Andelen barn som ägnade minst tre timmar åt tv eller dylik streamningstjänst under vardagarna ökade från 16 procent till 23 procent under de tre åren. De som tittade minst fyra timmar på tv eller dylik streamningstjänst under veckosluten ökade från 19 procent till 30 procent.

Elina Engberg.

Motionshobbyer och familjeaktiviteter

För att förebygga övervikt bland unga kunde man ersätta barnens passiva skärmtid med rörligare aktiviteter. Egna motionshobbyer och lekar samt utomhusaktiviteter tillsammans med familjen i kombination med en hälsosam kost är Fin-HIT-gruppens råd.

– Det skulle vara bra om ens en del av skärmtiden ersattes med aktiva sysselsättningsformer, till exempel genom gemensamma friluftsaktiviteter – egentligen vad som helst som bygger på att man får en paus från skärmtittandets passivitet och får barn att röra på sig, säger Engberg.

Fin-HIT är en nationell vetenskaplig undersökning om barns och ungas hälsa och livsstil. Syftet är att undersöka hur gener och livsstil påverkar barns och ungas hälsa, nu och i framtiden.

Kontakta:

Doktor, forskare Elina Engberg, Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet, elina.engberg@helsinki.fi, +358 40 566 2341

Docent, gruppledare i Fin-HIT Heli Viljakainen, Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet, heli.viljakainen@helsinki.fi, +358 50 448 5660