Barnrättsveckan 30 år - Folkhälsan

19 november 2019

Barnrättsveckan 30 år

Den 20 november firar vi Barnkonventionens dag i Finland och i hela världen. I år uppmärksammas barnkonvention under veckan 18 – 24.11 med temat ”barnets rätt att vara sig självt”. Målet är att göra barns rättigheter synliga bland barn, pedagoger, skolpersonal, föräldrar och andra vuxna. När barn känner till och får sina rättigheter tillgodosedda medför det oftast även respekt för andra.

Läs även Annika Nymans kolumn om temat

Prova på det här!

I år har vi utmanat vuxna som möter barn att fundera över vad det betyder att alla har rätt att vara sig själv och här är en del av svaren fick vi av barn i åldern 2 – 11 år. Många barn nämnde rätten att få bestämma över vad man själv vill göra, hur man vi klä sig och se ut och hur man känner sig och vill vara.

Man får se ut som man vill”
”Man har rätt att vara just den man är och ingen kan säga hurudan man ska vara”
”Man får leka med det man tycker om”
”Ingen annan får bestämma vad man tycker om”
”Man får tycka om vilken som helst färg”
”Att man har rätt att klä ut sig till prinsessa”
”Att man har rätt att vara ledsen”

En del barn lyfte upp rätten av att få vara ensam:
”Att få gunga helt själv”
”Att få vara ensam”

På ett daghem funderade man tillsammans med barnen på hur man då på daghemmet kan göra för att alla ska få vara sig själv. Barnen gav exempel som:
”Att vara glad åt alla”
”Att låta alla få vara med”

Vi tackar barnen och personalen på: Molpe daghem, Folkhälsans daghem i Kervo, Trollebo, Folkhälsans daghem Lyckoslanten, Folkhälsans daghem i Hyvinge

Reflektera du också med barn i din närhet kring deras tankar om vad det betyder att alla har rätt att vara sig själv?

Litteraturtips, material och läsning på nätet:

• Davidsson Fanny (2018): Lekande rätt. En förskola för barnets rättigheter. Boken ger kunskap om barnens rättigheter utifrån  barnkonventionen och redskap att förverkliga rättigheterna.

• Gustafsson, Lars H. (2011): Förskolebarnets  mänskliga rättigheter. Boken ger verktyg för hur man kan tillämpa  barnkonventionen inom småbarnspedagogiken.

• Stalfeldt, Pernilla: Alla barns rätt. En bilderbok om  barnkonventionen. Boken inspirerar till samtal om vad barn har rätt till och vad man får och inte får göra mot barn.

• Uusitalo-Malmivaara Lotta & Vuorinen Kaisa:  Se det goda (aktivitetskort och bok). Korten presenterar 26 karaktärsstyrkor och visar hur vi kan upptäcka styrkor och utveckla  våra färdigheter.

www.folkhalsan.fi/akk
www.folkhalsan.fi/kompisvaskan
www.lastenoikeudet.fi
www.barnombudsmannen.se 
 
Här hittar du också  barnboken Jag vill säga något om barns rättigheter. Lättläst text med bilder och frågor som passar till  reflektion med barn kring likabehandling.

Barnkonventionen i korthet

Består av 54 artiklar som alla finns till för att trygga  barnets särskilda behov och intressen.

• Godkändes av FNs generalförsamling år 1989

• Finland godkände barnkonventionen 1991

• Nästan alla länder har anslutit sig till barnkonventionen

• Gäller alla barn under 18 år.


Barnkonventionen bygger på fyra huvudprinciper:

ARTIKEL 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättighet. Inget barn får diskrimineras.

ARTIKEL 3 lyfter upp att barnets bästa alltid ska komma  i främsta rummet i beslut som berör barnet. Vad som är  barnets bästa baserar sig på varje barns enskilda behov.

ARTIKEL 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas i egen takt. Det handlar om fysik, psykisk och social hälsa.

ARTIKEL 12 lyfter upp att alla barn har rätt att uttrycka  sina åsikter och vuxna ska ta deras åsikter i beaktande.  Då beslut fattas bör ändå hänsyn tas till barnets ålder  och mognad.