Gullkronan belönades med arkitekturpris - Folkhälsan

23 oktober 2019

Gullkronan belönades med arkitekturpris

Arkitektbyrån Huttunen-Lipasti Architects har vunnit ett internationellt arkitekturpris för Folkhälsans hus Gullkronan i Helsingfors. Arkitekt Risto Huttunen berättar att en central tanke med Gullkronan var att få in mycket utrymme trots att tomten är begränsad.

– Vi utgick från att vi bygger i stadsmiljö och husets linjer drogs och begränsades av de omgivande gatorna. Byggnaden gör en liten rörelse så att det blir som en mindre gård mot Mannerheimvägen och en större innergård mot Centralparken, säger Risto Huttunen.

Byggnaden får därför en skulptural och utmejslad form, det ser smalt och lätt ut, förklarar Risto Huttunen.

– Fasaden med det gula teglet hänger ihop med Folkhälsanhuset intill och gången som förenar de två husen har vi försökt göra så omärklig som möjligt.

Priset är ett tyskt internationellt arkitektpris: ICONIC AWARDS 2019: Innovative Architecture Competition. Arrangören begär in bidrag och arkitektbyråer skickar själva in bidragen.

– Ett internationellt arkitekturpris gör en förstås belåten och får en att fortsätta tro på att genomtänkt och välplanerad arkitektur lönar sig. Utan en seriös och civiliserad beställare som Folkhälsan, med höga krav, hade det inte varit möjligt att göra en innovativ och nyskapande byggnad, säger Risto Huttunen.

Byggnaden fångar intresset hos dem som passerar, och Risto Huttunen berättar att flera bekanta arkitekter har stannat för att fota Gullkronan.

– Det är givetvis platsen och miljön som är grunden för hur ett nytt hus blir, det är från det man börjar planeringen, man kan inte planera i tomma intet.

Bilden: Huvudplanerare för Gullkronan är arkitekt Risto Huttunen och byggnadsplanerare arkitekt Gunilla Björkqvist.

Fönstren i huset går ned till golvnivå så att man även i rullstol kan njuta av utsikten. Gullkronan var en av kandidaterna för Rakentamisen ruusu-priset 2018, och eu Mies van der Rohe-priset i arkitektur 2019 .

Verkställande direktör Georg Henrik Wrede tycker det är fint att Gullkronan uppmärksammas.

– Vi är verkligen glada över priset, att förverkliga projektet på den givna platsen var en stor utmaning. Det är roligt att det ges erkänsla för ett lyckat arbete, Gullkronan är ett synnerligen vackert hus som sitter fint i miljön, säger Wrede.

Huttunen-Lipasti Architects

Foto av Gullkronan högst uppe: Tuomas Uusheimo