Born to be included ska ge nyanlända barn samma chanser - Folkhälsan

26 juni 2020

Born to be included ska ge nyanlända barn samma chanser

Nyanlända barns rättigheter i det finska samhället står i fokus för det nya projektet Stig in2 – Born to be included där Folkhälsan är samarbetspart. Samtalsgrupper för nyanlända föräldrar, ledda av nyanlända är en del av projektet.

Mer om projektet

Projektet Born to be included vill skapa jämlika förutsättningar för invandrarbarn och -ungdomar. Målet är att främja integrationen för barn och unga genom att dela kunskap mellan olika samhällssektorer.

  Vi har till exempel märkt att skolan i Finland utgår från att föräldrarna kan hjälpa till med läxorna hemma, men om föräldrarna inte kan språket kan det bli omöjligt. Vi kommer också att fokusera på hur man identifierar trauman och stressyndrom hos barn och unga. Det finns ännu mycket jobb att göra för att alla runtomkring barnen skall kunna fungera rätt, säger Jessica Havulehto, verksamhetskoordinator på Folkhälsan Utbildning som kommer att jobba med projektet på Norrvalla i Vörå.

Stig in 2  Born to be included handlar om en fortsättning på det treåriga projektet Stig In! Astu Sisään! Come In!  som var ett samarbete mellan Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Folkhälsan Utbildning. Projektet startade i februari 2017-2019. Samma samarbetsparter inklusive föreningen Luckan rf. ingår nu i fas 2.

 Det betyder mycket att vi fick en fortsättning på Stig in1, det visar att vi gjorde ett bra jobb och att det finns ett behov ute på fältet, säger Havulehto.

Artikeln fortsätter under bilden.

Vi kommer att utbilda gruppledare tillsammans med flyktinghjälpen i Danmark.

Integration genom samtalsgrupper

I en del av projektet ska man försöka hitta konkreta metoder för hur man kan hjälpa nyanlända barn genom att hjälpa deras föräldrar. Det här kommer man att göra med en så kallad Mindspring-metod. Det handlar bland annat om att utbilda föräldrar från andra länder som flyttat till Finland, och vistats här en tid, att leda samtalsgrupper för inflyttade föräldrar från samma land.

 Vi kom i kontakt med Mindspring-metoden i förra projektet och är säkra på att det kommer att vara ett bra och konkret verktyg att jobba med. Nu söker vi på Folkhälsan samarbetspartners, till exempel kommuner, för att forma pilotgrupper. Vi kommer att utbilda gruppledare tillsammans med flyktinghjälpen i Danmark. Vi önskar att alla som är intresserade tar kontakt, säger Havulehto.

Förhoppningen är att samtalsgrupperna för föräldrar ska sprida sig i hela landet och att verksamheten blir bestående.

Born to be included-projektet kommer också att ordna tre större konferenser.

Stig In! Astu Sisään! Come In! finansieras med hjälp av stöd från AMIF – Asyl, migrations- och integrationsfonden som upprätthålls av EU och i Finland förvaltas av Inrikesministeriet. Projektet stöds också av Svenska Kulturfonden och Aktiastiftelsen i Vasa.