Lättnader i restriktionerna möjliggör mer verksamhet på Folkhälsan - eftis, läger, simskolor och träffar - Folkhälsan

06 maj 2020

Lättnader i restriktionerna möjliggör mer verksamhet på Folkhälsan - eftis, läger, simskolor och träffar

Folkhälsan ordnar årligen mångsidiga sommaraktiviteter för barn och unga, och även i år strävar man efter att ordna dem enligt planerna. För serviceboendenas invånare ordnar Folkhälsan trygga ”träffar” med de anhöriga, och många seniorgrupper och anhörigcaféer har hittat nya, virtuella sätt att mötas.

Det finns ännu lediga platser på en del av sommarlägren

– Den meningsfulla sysselsättningen som sommaraktiviteterna innebär är av stor vikt för barn och ungas hälsa och välbefinnande, säger Viveca Hagmark, förbundsdirektör för Folkhälsans förbund.

Sommarlägren och sommarklubbarna ordnas, med små justeringar

De allra flesta av Folkhälsans sommarläger ordnas som planerat, såvida smittläget hålls under kontroll och myndigheterna inte igen skärper restriktionerna innan sommaren. Nyheten om sommarlägren är efterlängtad i många familjer.

–  Vi vet att våren har varit utmanade för familjerna på många sätt, både för föräldrarna och för skolbarnen som har saknat sina kompisar. Vi är väldigt glada att det nu ser ut som om vi kan ordna våra populära sommarläger, säger Gun Eklund, vd för Folkhälsan Välfärd.

 

Alla läger har ett deltagarantal under 50, som är den gräns för folksamlingar som träder i kraft 1.6. Noggrann planering och små förändringar från tidigare år säkerställer att det är så tryggt som möjligt att vistas på lägret, också i dessa tider.

–  Men ett läger är ändå ett läger. Man sover tillsammans och tillbringar dagarna tillsammans. Därför vill vi vara noga med att informera föräldrarna om vad som gäller på lägren, så de kan bedöma om ett läger är det rätta valet för just deras familj, just nu. Gällande barn som eventuellt kan höra till en riskgrupp vill vi ha ett läkarintyg på att lägervistelsen är ok. Vi skickar ut ett brev med information till alla familjer som har anmält sitt barn till ett läger, säger Eklund.

Det finns ännu lediga platser på vissa av sommarlägren och sommarklubbarna.

– Våra läger på Solvalla i Esbo och Norrvalla i Vörå hålls också i sommar, men med smärre förändringar i tidpunkt och hur de förverkligas. Vi ser framemot att igen kunna erbjuda barn och unga spännande och givande aktiviteter på lägren, säger Tomas Järvinen, verkställande direktör för Folkhälsan Utbildning.

Det finns ännu lediga platser på vissa av sommarlägren och sommarklubbarna.

Eftermiddagsverksamheten öppnar 14.5, sommarklubbar ordnas, idrottsanläggningar öppnas

Folkhälsans eftisar öppnar den 14 maj, samtidigt som skolorna. Folkhälsans daghem har varit öppna hela tiden, och fortsätter som vanligt.

Folkhälsan Välfärds sommarklubbar, där man inte övernattar, ordnas som planerat. Även där förekommer det små justeringar, till exempel i fråga om utrymmen – barn kan exempelvis inte äta i samma matsal som seniorer för tillfället. Alla berörda familjer informeras i god tid om dessa små förändringar i planerna.

 

Folkhälsans idrottsanläggningar i Solvalla och Norrvalla har varit stängda på grund av restriktionerna, men förhoppningsvis inte länge till.

– Vi börjar gradvis öppna våra anläggningar den 1 juni. Överlag har det varit stopp på våra verksamheter på grund av att inte fler än tio personer samtidigt har kunnat träffas, säger Järvinen.

Efter den 1 juni börjar man öppna upp också en del annat som t.ex. restaurangen på Norrvalla.

– Men situationen med coronaviruset är ju inte över, så allting måste göras på ett säkert sätt med beaktande av de rekommendationer som getts och ges, säger Järvinen.

Simskolorna ordnas i så stor utsträckning som möjligt

Folkhälsan strävar efter att kunna ordna sommarens simskolor runt om i Svenskfinland som planerat.

– Våra lokalföreningar är väldigt måna om att simskolorna ska kunna ordnas i så stor utsträckning som möjligt. Som bäst ser vi tillsammans med Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund över riktlinjer för hygien och gruppstorlekar för att försäkra oss om att det ska vara säkert för alla att delta, säger Hagmark.

 

Enligt Hagmark har dessutom glädjande många unga i år deltagit i simlärarutbildningarna, som hållits på distans. Utbildningarna kommer att kunna slutföras med tillhörande praktikdelar senare under våren.

Folkhälsans förbund ordnar även sommarklubbar på flera håll i Svenskfinland. Också dessa diskuteras som bäst, berättar Hagmark.

– Vi strävar efter att kunna ordna så många av de planerade sommarklubbarna som möjligt. Även här ser vi över gruppstorlekar, riktlinjer för hygien och planerar programmet så att det i stor utsträckning ska kunna hållas utomhus.

Mera information om såväl simskolor som sommarklubbar ges så fort som möjligt.

Virtuella träffar fortsätter in i juni

Under våren har en stor del av Folkhälsans gruppverksamhet ordnats virtuellt eller haft paus och man har enligt Hagmark tagit i bruk nya metoder för att kunna ordna verksamhet.

– En del av familjecaféerna har under våren träffats virtuellt och kommer att fortsätta med det även i juni. För familjer med utmanande livssituation har gruppverksamhet på distans varit extra viktig. Vi startar ännu ett nytt virtuellt familjecafé för ensamstående och ett pappacafé – alla intresserade är välkomna.

Också många seniorgrupper och anhörigcaféer, där den vanliga verksamheten tagit paus, håller kontakt på alternativa sätt.

– Vi ordnar virtuella träffar och har också med många regelbunden kontakt per telefon. Speciellt telefonkontakten har varit uppskattad av många. Vi är måna om att kunna erbjuda mångsidig seniorverksamhet, och funderar vidare på verksamhet med beaktande av de restriktioner som gäller personer över 70 år.

Trygga ”träffar” planeras på Folkhälsans äldreboenden

Besöksförbudet på äldreboendena fortsätter. Folkhälsan har börjat planera alternativa lösningar, så de som bor på äldreboenden ändå skulle få träffa sina anhöriga på ett tryggt sätt.

–  Trots att vi har gjort vårt allra bästa för att vardagen på boendena ska fortsätta så bra som möjligt och hjälpt de äldre att hålla kontakt med familjerna via telefon och videosamtal, så känner vi alla av den saknad som besöksförbudet föranleder, hos alla parter, säger Eklund.

Folkhälsan försöker nu hitta innovativa lösningar så de äldre ska kunna träffa sina anhöriga utan att fysiskt mötas. Smittskyddslagen tillåter inte träffar utomhus. Nu planeras olika alternativa lösningar med plexiglas, glasdörrar eller motsvarande.

– Som en första lösning erbjuder vi nu möjligheten att träffas på varsin sida om ett fönster, där det är möjligt. Ljudet fixar vi med hjälp av telefoner och bluetooth-högtalare, så den som bor hos oss kan samtala med sina anhöriga. En del har redan hunnit prova på detta, berättar Eklund.