Närståendevårdare använder mera antidepressiva mediciner än andra i samma ålder - Folkhälsan

21 april 2021

Närståendevårdare använder mera antidepressiva mediciner än andra i samma ålder

En studie vid Folkhälsans forskningscentrum upptäckte att närståendevårdare använde mera antidepressiva mediciner än andra jämnåriga. En närståendevårdare tar hand om en närstående, som på grund av sjukdom, handikapp eller någon annan särskild orsak inte klarar sig självständigt. I Finland finns cirka 350 000 personer som hjälper en närstående regelbundet och ungefär 60 000 av dem är i bundna till en krävande vårdsituation

En större del av närståendevårdarna än jämförelsegruppen (26 procent vs. 21 procent) använde antidepressiva mediciner minst en period under den sexåriga uppföljningen. I de äldsta åldersgrupperna var skillnaden mellan närståendevårdarna och jämförelsegruppen mindre. Förklaringen för detta är att de som blir närståendevårdare tenderar att ha en bättre grundhälsa i medeltal än andra av samma ålder. Urvalet av friskare äldre människor till närståendevårdare kan bidra till att inverkan som närstående vård har på  hälsan underskattas i studier.

– Depression är väldigt frekvent bland finländare men ännu mera frekvent bland närståendevårdare. I värsta fall kan det försämra närståendevårdares möjligheter att sköta sin anhöriga väl. Många närståendevårdare saknar praktisk hjälp och psykologiskt stöd i vardagen, säger forskningsledare och senior forskare Tuija Mikkola.

Enligt tidigare studier är närståendevård ansträngande and stressande och den högre nivån av användning av antidepressiva mediciner speglar närståendevårdens höga krav på individen. Även andra faktorer som anknyts till närståendevård kan leda till mentala stressorer, exempelvis ekonomiska problem, minskning av det sociala livet och konflikt mellan närståendevård och de andra områdena av livet.

Uppgifter på medicinanvändning erhölls från FPA:s register och övriga uppgifter från andra nationella register. Studien inkluderade över 42 000 närståendevårdare och över 83 000 referenspersoner. Två tredjedelar av närståendevårdarna var äldre än 60 år.

 

Tuija M. Mikkola, Hannu Kautiainen, Minna Mänty, Mikaela B. von Bonsdorff, Hannu Koponen, Teppo Kröger, Johan G. Eriksson. Use of antidepressants among Finnish family caregivers: a nationwide register-based study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol (2021). https://doi.org/10.1007/s00127-021-02049-1

Text: Simon Granroth, Vetenskapskommunikatör