Eva Roos blir professor vid Uppsala universitet - Folkhälsan

11 januari 2021

Eva Roos blir professor vid Uppsala universitet

Eva Roos, docent i näringslära och gruppledare vid Folkhälsans forskningscentrum, har blivit tillsatt som professor i kostvetenskap, särskilt måltidsforskning, vid Uppsala universitet från och med den 1.1.2021.

Eva Roos, docent in näringslära och forskningsgruppledare vid Folkhälsans forskningscentrum blir ny professor i kostvetenskap vid Institutionen för kostvetenskap på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Under de senaste åren har hon i sin forskning på Folkhälsan fokuserat främst på att undersöka den sociala och fysiska miljöns betydelse för barns levnadsvanor samt hur socioekonomiska bakgrundsfaktorer syns i barnens hälsa.

– I min professur i kostvetenskap, särskilt måltidsforskning, på Uppsala universitet kommer jag att ha ett övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt ansvara för utvecklingen av ämnesområdet, berättar Eva.

Eva Roos har under hela sin karriär engagerat sig inom akademisk forskning. Redan under studietiden jobbade hon som forskningsassistent för Ritva Prättälä, som senare kom att bli hennes handledare för både gradu, doktorsavhandling och mentor för livet.

Mitt intresse för forskning härstammar nog säkert från min nyfikenhet och mitt behov att ständigt lära mig något nytt.

Direkt efter magisterstudierna arbetade Eva som kostforskare inom ett cancerforskningsprojekt på Folkhälsoinstitutet (nuvarande THL), men märkte snart att hon var mer intresserad av jämlikhetsaspekterna inom folkhälsoforskningen. Således började hon doktorera inom i näringslära med en socialmedicinsk inriktning.

– De följande fem åren efter min disputation jobbade jag tillsammans med min tidigare handledare och professor, Eero Lahelma, inom temat jämlikhet och hälsa på Helsingfors universitet, berättar Eva. Därefter erbjöds jag möjlighet att jobba som seniorforskare på Folkhälsans forskningscentrum. På forskningscentret har jag småningom byggt upp min forskningsgrupp och för tillfället ingår jag också i forskningscentrets ledningsgrupp.

– Mitt intresse för forskning härstammar nog säkert från min nyfikenhet och mitt behov att ständigt lära mig något nytt. Samtidigt ser jag det som extra motiverande att jobba med tvärvetenskaplig forskning, där målet är att tillsammans vidga förståelsen kring dagens folkhälsoproblem och på sätt kunna hitta nya sätt att lösa problemen, säger Eva.

Professuren på Uppsala universitet ska handla om måltidsforskning. Forskningen ska inkludera kulturella och sociala samt hälsomässiga aspekter. Eva Roos har som mål att med sin forskning undersöka måltidens betydelse för folkhälsan. Inte minst ur ett nordiskt perspektiv.

Det känns lite som om cirkeln nu sluter sig.

Det som hon är speciellt intresserad av är vilken betydelse olika sätten att ordna och stöda daghems- och skolmåltiderna i norden kan ha för barns och ungdomars jämlikhet i hälsa. På det här sättet vill hon i samarbete med andra forskare bygga upp ett forskningsprojekt kring det.

– Det känns lite som om cirkeln nu sluter sig, jag började min forskningsbana med måltidsforskning, har sedan forskat i ojämlikhet i hälsa och barns levnadsvanor och nu återvänder jag till måltidsforskningen, säger Eva.

Uppsala universitet grundades så tidigt som 1477 och har med åren utvecklats till ett av Europas främsta universitet. Universitetet har nio fakulteter, över 6 000 anställda och närmare 24 000 studerande.

– Efter att ha jobbat över 15 år på Folkhälsans forskningscentrum ser jag nu fram emot att få komma tillbaka till den akademiska universitetsvärlden och för det känns Uppsala universitet som ett utmärkt val, det är nordens äldsta universitet och rankas regelbundet som ett av Sveriges främsta, avslutar Eva.

 

Simon Granroth, Vetenskapskommunikatör