Stjärnhemmet i Esbo övergår till Folkhälsan - Folkhälsan

12 mars 2021

Stjärnhemmet i Esbo övergår till Folkhälsan

Folkhälsan tar över verksamheten vid Stjärnhemmet i maj 2021. Stjärnhemmet, som finns i Dalsvik i Esbo, är ett svenskspråkigt hem för personer med funktionsvariation. Även fastigheten övergår i Folkhälsans ägo.

Stjärnhemmet har uppförts med ARA-stöd på föräldrainitiativ år 2012. Hemmet har byggts och hittills drivits i Aspas regi. Genom överlåtelsen vill såväl överlåtaren som mottagaren stärka det svenska språket och den svenska kulturen på Stjärnhemmet.

- En viktig del av vår verksamhet är att möjliggöra att svenskspråkiga personer med funktionsvariationer kan leva ett självständigt liv med stöd, vård och service på sitt modersmål. Vi är glada att Stjärnhemmet i fortsättningen kommer att höra till Folkhälsan och önskar att husets invånare, deras anhöriga och personalen kommer att trivas med oss, säger Folkhälsan Välfärds vd Gun Eklund

Stjärnhemmet finns i Dalsvik i Esbo och består av 13 lägenheter, fördelade i två olika byggnader, samt tillhörande allmänna utrymmen. Fastigheten är ARA-finansierad och står på arrendetomt. Samfundet Folkhälsan övertar ägandet av fastigheten, och Folkhälsans Fastigheter Ab kommer samtidigt att överta ansvaret för fastighetsskötseln och -underhållet.

Bild: Aspa-säätiö