Folkhälsan köper Blomsterfondens fastighet i Kottby - Folkhälsan
16 december 2022

Folkhälsan köper Blomsterfondens fastighet i Kottby

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf köper fastigheten på Pohjolagatan i Kottby, Helsingfors av Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors sr. Folkhälsan Välfärd har under tio års tid som hyresgäst bedrivit verksamhet med bostäder, serviceboende och resurserat boende för äldre i fastigheten. Verksamheten fortsätter som förut, men byter namn till Folkhälsan Kottby. Stiftelsen Blomsterfonden, som sedan år 1936 erbjudit boende för äldre i den anrika fastigheten, tryggar i och med affären sin fortlevnad som allmännyttig understödsaktör.

– Verksamheten på Pohjolagatan kommer att fortsätta som förut, med bostäder, service och vård för äldre – men nu med Folkhälsan som både ägare och serviceproducent. Vi verkar på lång sikt och det känns bra att kunna trygga att servicen för äldre kan fortsätta i huset, säger Anna Litonius, vd för Folkhälsan Välfärd. I samband med ägarbytet byter huset namn – från Folkhälsan Blomsterfonden till Folkhälsan Kottby. För övrigt sker inga förändringar i verksamheten. 

– Vi planerar och arbetar långsiktigt inom vår service och vård för äldre i huvudstadsregionen, på svenska. I vår fastighetsstrategi ingår att vi strävar efter att äga de fastigheter vi har verksamhet i, säger Georg Henrik Wrede, vd för Samfundet Folkhälsan.

Stiftelsen Blomsterfonden som snart fyller 100 år har i och med fastighetsaffären bättre förutsättningar att utveckla sin kärnverksamhet.

– Styrelsen har jobbat målmedvetet med att hitta en lösning som gagnar alla parter. Med Folkhälsan som ny ägare är pensionärerna och fastigheten i fortsatt goda händer. Med det avtal vi nu har nått ser vi att såväl verksamheten som fastigheten kommer att förvaltas på ett ändamålsenligt sätt, säger styrelseordförande Anna Ehrnrooth. 

– Stiftelsen anpassar sig till nya behov, så som den gjort under hela sin livstid. Blomsterfonden har haft olika roller, bl.a. som fastighetsutvecklare, serviceproducent och hyresvärd. Framöver fokuserar vi på att utveckla nya sätt att understöda svenskspråkiga pensionärer med framtidens behov, och stiftelsens syfte som ledstjärna.

Ytterligare information ger: 

Georg Henrik Wrede, vd för Samfundet Folkhälsan, +358 44 788 6000, georghenrik.wrede@folkhalsan.fi 

Anna Litonius, vd för Folkhälsan Välfärd, + 358 44 541 9042, anna.litonius@folkhalsan.fi

Anna Ehrnrooth, styrelseordförande för Stiftelsen Blomsterfonden, +358 45 176 0911, info@blomsterfonden.fi