Samfundet Folkhälsan fick åtta nya arbetande ledamöter - Folkhälsan
16 december 2022

Samfundet Folkhälsan fick åtta nya arbetande ledamöter

Samfundet Folkhälsans höstmöte valde på sitt möte 14.12.2022 åtta nya arbetande ledamöter. Samfundets medlemmar är dels arbetande, understödjande, korresponderande ledamöter och hedersledamöter, dels Samfundets inregistrerade landskapsföreningar.

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf har ansvar för att samordna hela Folkhälsans organisation. De arbetande ledamöterna kan vara högst 60 till antalet. Medlemmarna utgör Samfundets högsta beslutande organ och de samlas årligen till två ordinarie möten, vår- och höstmöte.

Nya arbetande ledamöter är:

  • Jennifer Dahlbäck
  • Mikaela Grotenfelt-Enegren
  • Tara Junker
  • Malin Lindholm
  • Anna-Christina Martin
  • Rasmus Olander
  • Saara Pellander
  • Katarina Stendahl

Anders Borgström och Göran Djupsund har önskat att avgå som arbetande ledamöter och de övergår till att bli korresponderande ledamöter.

Styrelsen omvaldes för åren 2023–2025

Höstmötet omvalde de styrelsemedlemmar vars mandatperiod utgår 31.12.2022:
Siv Sandberg som ordförande, Tom Böhling som viceordförande och Helena Ewalds som medlem i Samfundets styrelse för mandatperioden 2023–2025. Mötet omvalde även ordförande för Landskapsföreningen i Nyland som medlem i styrelsen 2023–2025.

Samfundets styrelse har ansvaret för att leda Samfundet Folkhälsan och har som sitt stöd en förvaltningsnämnd. I förvaltningsnämnden sitter enligt stadgarna styrelsens ordförande, skattmästaren, vd och en arbetande ledamot. Alexander Bargum återvaldes av höstmötet till förvaltningsnämnden som representant för de arbetande ledamöterna. Mandatperioden är tre år.

Höstmötet godkände också Samfundets Verksamhetsplan och budget för 2023. (pdf)

Läs mer:
Samfundet samordnar hela Folkhälsans verksamhet