"Ett gediget utbildningspaket" - Folkhälsan

10 maj 2022

"Ett gediget utbildningspaket"

Catja Mantere har haft ledande uppdrag i över tjugo år. – De traditionella ledarskapsutbildningar som jag gått, har inte gett mig den kunskap jag behöver för att vara en bra ledare.

Utbilda dig till mental tränare

Catja Mantere är sjukskötare och specialsjukskötare från början och har förutom i Finland, även arbetat i England, Saudiarabien och Norge. Hon har gått ledarskapsutbildningar i både Norge och Finland.

Just nu är hon enhetschef för Kristinagården, en del av Folkhälsan Välfärds äldreomsorg. På Kristinagården har hon arbetat sedan november 2010.

Verktyg för att stöda och lyssna

– Jag har främst saknat verktyg till att stöda, handleda och att lyssna in personalen för att stärka var och ens egna förmågor att kunna jobba med sig själv och sin vardag.

De verktygen tycker hon att utbildningen till mental tränare ger henne.

– För min egen del saknade jag förmågan att varva ner, att få ner stressnivån. Jag är i ett skede av mitt liv där jag vill ha mer och jag vill gå djupare in i och förstå hur vår hjärna fungerar, säger Catja Mantere.

Erfarenheterna från sina arbeten i andra länder och kulturer har lämnat sina spår.

– Jag har mött så många olika människor och sett olika ledarstilar. Under åren har jag finslipat min egen ledarstil.

Krävs en ny typ av ledarskap

Catja Mantere säger att hon de senaste åren sett en förändring i samhället, hos personalen och speciellt hos den yngre generationen.

– Den förändringen ser jag som orsaken till att mera traditionella ledarskapsutbildningar inte mera fungerar i dag på arbetsplatserna.

Hon upplever att hon behöver kunna leda sig själv bättre för att orka vara en bra ledare.

– Utbildningen till mental tränare överträffade mina förväntningar. Det är ett gediget utbildningspaket som är skräddarsytt utgående från forskning.

Mantere säger att utbildarna är engagerade, tydliga och stöttande.

– 
Vi har en fin gemenskap och öppenhet i gruppen och lär mycket av varandra, säger Catja Mantere.

Avslappningsövningarna de första tre månaderna var en stor utmaning.

– Det är omöjligt att lugna ett kaotiskt tänkande i huvudet om kroppen är spänd som ett gummiband. Med tiden har jag blivit bättre på att sänka min egen stressnivå.

Ett bättre liv med balans

Catja Mantere har fått en större kunskap om hur hjärnan fungerar och om olika beteendemönster och hur vi reagerar i olika situationer.

– Jag har fått en mindre stressfull vardag och upplever att jag äger min egen tid, både på jobbet och hemma med två tonåringar.

– Jag känner mig gladare, starkare och helt enkelt mera i balans och jag har fått många fungerande verktyg för att bemöta vardagen.

Redan efter sitt första studieår har Catja Mantere fått en ökad förståelse för den yngre generationen och hon har fått verktyg för hur hon kan stöda sin personal.

– Jag har fått en ökad förståelse för mina medarbetare och förståelse för mig själv. Mindre stress i vardagen, bättre självkännedom och balans i livet. Jag har helt enkelt fått kunskap och verktyg för ett gott liv, summerar hon.


Studera till mental tränare på Solvalla & Norrvalla!

Utbildningen till mental tränare är en 2 årig utbildning, som består av närstudier, distansstudier och självstudier. Utbildningen består av 4 moduler, vardera omfattande 20 studiepoäng, totalt 80 studiepoäng. Följande utbildning startar på Solvalla 8.9.2022 och på Norrvalla 12.9.2022.
Även andra intressanta utbildningar i mental träning början inkommande höst 2022.

Läs mera om utbildningen här.

Text: Tomas von Martens
Foto: Andreas Närvä