Folkhälsans sakkunniga Suss Åhman talar inför Unesco om sexualundervisning för lågstadiebarn - Folkhälsan

02 juni 2022

Folkhälsans sakkunniga Suss Åhman talar inför Unesco om sexualundervisning för lågstadiebarn

Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan, talar i dag om sexualundervisning för lågstadiebarn och presenterar sexualundervisningsmaterialet Snippelisnopp på ett globalt symposium som samordnas av Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) och UNFPA (ett FN-organ med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa). Symposiet Comprehensive sexuality education: A global learning and sharing symposium on health, well-being, values, and equity ordnas mellan den 1 och 3 juni 2022.

Varför bad Unesco dig att tala om sexualundervisning för lågstadiebarn?

– Det är ganska få som jobbar med yngre barn och sexualundervisning. Folkhälsan är en föregångare för sexualundervisning i den åldern. Sexualundervisning behöver man börja med tidigt, gärna redan innan skolåldern – därför känns det så fint och viktigt att få lyfta fram dessa teman. Snippelisnopp är därtill översatt till engelska under våren (Willie and Fanny – simple sexuality education for 7–12 year olds).

Vad talar du om inför Unesco?

– Förutom att presentera sexualundervisningsmaterialet Snippelisnopp, som är till för vuxna som jobbar med 7–12-åringar, tar jag upp varför det lönar sig att börja tala om sexualitet med barn redan i tidig ålder, till och med innan lågstadieåldern.

Varför är det viktigt att lyfta fram sexualitet med så unga barn?

– Barn lär sig både att hålla gränser och respektera andras kroppar. De lär sig hur kroppen ser ut och fungerar och att kommunicera om känslor och sexualitet. I bästa fall hindrar kunskapen om gränserna, i kombination med bra kommunikation, sexuella trakasserier och utnyttjande. Det är ännu inte standard att tala om dessa frågor med yngre barn, varken globalt eller i Finland, därför är det viktigt att lyfta fram de här frågorna.

Åhman känner sig ärad och glad att få lyfta fram dessa teman i dag.

Text: Rosa Welander
Foto: Mikko Käkelä

Materialet Snippelisnopp är framtaget av Susanna Ruuhilahti och Suss Åhman. Ruuhilahti och Åhman har samarbetat länge inom ämnet.